Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 12/2023 

Từ ngày 21/11 - 20/12/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 120 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 85 dự thảo và 35 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

 

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Nội dung

 

Nhật Bản

22

Bao gồm 11 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 11 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1248

Ngày thông báo: 06/12/2023

Nội dung thông báo: Cấp phép cho Polyvinyl Alcohol làm phụ gia thực phẩm, thiết lập các thông số kỹ thuật và  tiêu chuẩn.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1247

Ngày thông báo: 30/11/2023

Nội dung thông báo: Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với sữa bò... không bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ 10°C trở xuống

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/JPN/1240-1246

Ngày thông báo: 22/11/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc thú y hóa chất nông nghiệp:

 • Fluxametamide
 • Isofetamid
 • Quizalofop-ethyl và quizalofop-P-tefuryl
 • Tebufenpyrad
 • Hydrocortisone
 • 1-Methylcyclopropene 7
 • Mosapride
 1. Các thông báo bổ sung số:

G/SPS/N/JPN/1099 /Rev.1/Add.1; G/SPS/N/JPN/1187/Add.1; G/SPS/N/JPN/1188/Add.1; G/SPS/N/JPN/1189/Add.1;  G/SPS/N/JPN/1190/Add.1; G/SPS/N/JPN/1191/Add.1; G/SPS/N/JPN/1192/Add.1; G/SPS/N/JPN/1193/Add.1; G/SPS/N/JPN/1194/Add.1; G/SPS/N/JPN/1195/Add.1; G/SPS/N/JPN/1196/Add.1

Ngày thông báo: 30/11/2023

Nội dung thông báo: Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (MRL) đối với:

 • Glufosinate
 • Ametoctradin
 • Amisulbrom
 • Flumioxazin
 • Flupyradifurone
 • Mefentrifluconazole
 • Metaldehyd
 • Simeconazol
 • Cefuroxime
 • Dicloxacillin
 • Amprolium

Đã được phê duyệt và thông qua.

 

EU

12

Bao gồm 10 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 02 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/705

Ngày thông báo: 20/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất mepanipyrim không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất mepanipyrim. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/704

Ngày thông báo: 19/12/2023

Nội dung thông báo: Lưu ý về việc hoàn thiện các giấy chứng nhận mẫu để nhập khẩu vào Liên minh bao gồm động vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật, sản phẩm tổng hợp, sản phẩm mầm (ở thời kỳ phôi thai), phụ phẩm động vật, rau mầm dùng cho người và hạt giống dùng để sản xuất rau mầm dùng cho người và mẫu giấy chứng nhận để nhập khẩu vào Liên minh các lô hàng của một số loài động vật và hàng hóa dùng làm thực phẩm cho con người, tức là: phản ánh các yêu cầu mới về sức khỏe động vật của Liên minh được đưa ra trong Quy định ủy quyền của Ủy ban (EU) 2020/692 theo Quy định ủy quyền (EU) 2023/119; cập nhật các tham chiếu đến luật pháp mới của Liên minh về dư lượng và các yêu cầu sức khỏe cộng đồng để nhập khẩu vào Liên minh các sản phẩm có nguồn gốc động vật và hàng hóa dùng cho con người, đơn giản hóa và hài hòa một số yếu tố mô tả nhất định liên quan đến các cơ sở mà lô hàng được gửi đi hoặc nơi chúng được lấy hoặc chuẩn bị sẵn; sắp xếp và làm rõ các chứng thực BSE; và làm rõ và thống nhất cách diễn đạt các yêu cầu, ghi chú và chú thích cuối trang nhất định.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/703

Ngày thông báo: 18/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo sửa đổi các Phụ lục của Chỉ thị 2002/32/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các chất không mong muốn có tính đến kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị và kết quả của các ý kiến khoa học từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) .

Những thay đổi trong Phụ lục của Chỉ thị liên quan đến:

− Thiết lập mức tối đa đối với niken, Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) và p-phenetidine;

− Các mức tối đa nhất định đối với asen, cadmium, chì, rye ergot, endsulfan, heptachlor, hexachlorobenzen, hexachlorocyclohexane, dioxin và dioxin-like PCBs, Datura;

− Phần về các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi được cấp phép trong thức ăn dành cho các loài động vật không phải mục tiêu sau khi bị lây lan không thể tránh khỏi sau những thay đổi về điều kiện cấp phép đối với một số chất phụ gia thức ăn chăn nuôi nhất định;

− Mức độ tác động nhất định đối với dioxin và PCB.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/702

Ngày thông báo: 12/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo liên quan đến việc xem xét MRL hiện có đối với cypermethrin trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL của các chất này trong một số mặt hàng nhất định được hạ xuống. MRL thấp hơn được đặt sau khi xóa mức quy định cũ không còn được phép ở Liên minh Châu Âu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/701

Ngày thông báo: 12/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo liên quan đến việc cập nhật MRL hiện có đối với 1,4-dimethylnaphthalene, axit difluoroacetic (DFA), fluopyram và flupyradifurone trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL của các chất này trong một số mặt hàng nhất định được hạ xuống hoặc tăng lên. Đối với 1,4-dimethylnaphthalene, MRL đã được sửa đổi sau khi đánh giá và/hoặc thiếu dữ liệu xác nhận.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/700

Ngày thông báo: 12/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Đạo luật liên quan đến việc cấp phép là "hợp chất tạo hương vị" của hai loại tinh dầu từ cây Cinnamomum verum J. Presl trong phạm vi luật pháp của EU về phụ gia thức ăn chăn nuôi, tức là Quy định (EC) số 1831/2003. Biện pháp này nhằm mục đích cho phép sử dụng các chất phụ gia đó đối với một số loài động vật: các loài động vật để vỗ béo ngoại trừ loài ngựa, cá hồi và cá có vây ngoại trừ đàn bố mẹ, lợn con của loài Suidae nhỏ. Đối với các loài và loại động vật còn lại, các chất phụ gia sẽ bị rút khỏi thị trường trong những giai đoạn chuyển tiếp nhất định.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/699

Ngày thông báo: 12/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Đạo luật liên quan đến việc cấp phép là "hợp chất tạo hương vị" của hai loại tinh dầu từ cây Cinnamomum verum J. Presl trong phạm vi luật pháp của EU về phụ gia thức ăn chăn nuôi, tức là Quy định (EC) số 1831/2003. Biện pháp này nhằm mục đích cho phép sử dụng các chất phụ gia đó đối với một số loài động vật: các loài động vật để vỗ béo ngoại trừ loài ngựa, cá hồi và cá có vây ngoại trừ đàn bố mẹ, lợn con của loài Suidae nhỏ. Đối với các loài và loại động vật còn lại, các chất phụ gia sẽ bị rút khỏi thị trường trong những giai đoạn chuyển tiếp nhất định.

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/698

Ngày thông báo: 24/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo đề xuất liên quan đến việc cập nhật MRL hiện có đối với fosetyl-Al, kali phosphonate và dinatri phosphonate trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL của các chất này trong một số mặt hàng nhất định được hạ xuống hoặc tăng lên. MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mức quy định cũ không còn được phép ở Liên minh Châu Âu hoặc có thể không loại trừ mối lo ngại về sức khỏe con người.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/697

Ngày thông báo: 23/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định đề xuất liên quan đến việc cập nhật MRL hiện có đối với deltamethrin, metalaxyl, thiabendazole và trifloxystrobin trong một số sản phẩm thực phẩm sau khi đánh giá và/hoặc thiếu dữ liệu xác nhận.

 1.  Thông báo số: G/SPS/N/EU/696

Ngày thông báo: 23/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc cập nhật MRL hiện có đối với benomyl, carbendazim và thiophanate-methyl trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL của các chất này trong một số mặt hàng nhất định đã thay đổi. MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa quy định mức dư lượng cũ không còn được phép ở Liên minh Châu Âu hoặc có thể không loại trừ mối lo ngại về sức khỏe con người.

 1.  Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/EU/631/Add.1

Ngày thông báo: 18/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo được thông báo trong G/SPS/N/EU/631 (18 tháng 4 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định ủy quyền của Ủy ban (EU) 2023/2652 ngày 15 tháng 9 năm 2023 sửa đổi và sửa đổi Quy định ủy quyền (EU) 2022/2292 liên quan đến các yêu cầu để nhập khẩu vào Liên minh EU bao gồm mật ong, thịt, các sản phẩm tinh chế cao, viên nang gelatine, sản phẩm thủy sản và các yêu cầu về chứng nhận tư nhân và sửa đổi Quy định ủy quyền (EU) 2021/630 liên quan đến các yêu cầu chứng nhận tư nhân đối với các sản phẩm tổng hợp được miễn kiểm soát chính thức tại cửa khẩu

 1. Thông báo bỏ sung số: G/SPS/N/EU/605/Add.1

Ngày thông báo: 23/11/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/605 (8 tháng 12 năm 2022) hiện đã được thông qua bởi Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU) 2023/905 ngày 27 tháng 2 năm 2023 bổ sung Quy định (EU) 2019/6 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến việc áp dụng lệnh cấm sử dụng một số sản phẩm thuốc kháng khuẩn ở động vật hoặc sản phẩm có nguồn gốc động vật được xuất khẩu từ nước thứ ba vào Liên minh (Văn bản có liên quan đến EEA) OJ L 116, ngày 4 tháng 5 năm 2023, trang 1.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau ngày được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu.

Các điều kiện để gia nhập Liên minh các lô hàng động vật hoặc sản phẩm quy định trong đạo luật ủy quyền này sẽ được áp dụng kể từ 24 tháng sau ngày áp dụng đạo luật thực thi nêu tại Điều 6(1).

 

Bra-xin

08

Bao gồm 06 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 02 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2235

Ngày thông báo: 05/12/2023

Nội dung thông báo: Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu Blue Fern (Phlebodium Spp.) trong ống nghiệm có nguồn gốc bất kỳ khu vực nào.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2232

Ngày thông báo: 04/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này đề xuất đưa hoạt chất T83-Trichoderma hamatum vào danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2231

Ngày thông báo: 30/11/2023

Nội dung thông báo: Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu cây Tillandsia từ bất kỳ nguồn gốc nào.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2229

Ngày thông báo: 28/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết đề xuất Hướng dẫn quy phạm nhằm thiết lập các điều kiện cho thủ tục tối ưu hóa việc đánh giá đơn đăng ký thực phẩm bằng cách tiếp nhận tài liệu giới thiệu do Cơ quan quản lý đối tác nước ngoài ban hành.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2228

Ngày thông báo: 28/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết đề xuất sửa đổi chuyên khảo đối với Danh sách các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản theo Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2227

Ngày thông báo: 24/11/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này đề xuất đưa hoạt chất I34: isopyrazam vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/BRA/2161/Add.1

Ngày thông báo: 05/12/2023

Nội dung thông báo: Sắc lệnh SDA/MAPA số 948 ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu vật liệu nhân giống cây trồng lan hồ điệp (Phalaenopsis spp.) có nguồn gốc bất kỳ khu vực nào

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/BRA/1978/Add.2

Ngày thông báo: 04/12/2023

Nội dung thông báo: Hướng dẫn Quy phạm 103, ngày 19 tháng 10 năm 2021, liên quan đến danh sách chuyên khảo về Thành phần Hoạt chất cho Thuốc trừ sâu, Sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ - được thông báo trước đây thông qua G/SPS/N/BRA/1978 - đã được thay đổi theo Hướng dẫn Quy phạm số 266, 29 tháng 11 năm 2023

 

 

Hoa Kỳ

08

Bao gồm 06 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 02 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3437

Ngày thông báo: 15/12/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng dodine trong hoặc trên Quả, quả táo, nhóm 11-10; Quả có hạt, nhóm 12-12; Quả hạch, cây, nhóm 14-12; và Olive bỏ hạt.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3436

Ngày thông báo: 14/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông báo rằng đã nhận đơn kiến nghị do Kerry, Inc. đệ trình, đề xuất sửa đổi các quy định về phụ gia thực phẩm để đảm bảo việc sử dụng an toàn natri alginate làm chất ổn định và chất làm đặc trong thực vật. sản phẩm protein ở mức không quá 3%.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3435

Ngày thông báo: 13/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông báo rằng đã nhận được đơn kiến nghị do Kerry Ingredients and Flavours Ltd đệ trình, đề xuất rằng các quy định về phụ gia thực phẩm sẽ được sửa đổi để đảm bảo việc sử dụng an toàn vitamin D3 như một chất bổ sung dinh dưỡng trong hỗn hợp đồ uống dạng bột được thêm vào nước hoặc nước có ga, không bao gồm đồ uống hoặc hỗn hợp đồ uống được pha chế hoặc chế biến đặc biệt dành cho trẻ nhỏ.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3434

Ngày thông báo: 04/12/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng tolpyralate trong hoặc trên các mặt hàng lúa mạch, lúa mì và vật nuôi.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3433

Ngày thông báo: 01/12/2023

Nội dung thông báo: Văn bản này thông báo Cơ quan đã nhận được hồ sơ lần đầu kiến nghị về thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu xây dựng hoặc sửa đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hoặc trên nhiều mặt hàng khác nhau.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3432

Ngày thông báo: 01/12/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng oxathiapiprolin trong hoặc trên đậu phộng, cỏ khô.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/USA/3213/Add.1

Ngày thông báo: 19/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sửa đổi các quy định về chất phụ gia màu để đảm bảo việc sử dụng an toàn blue jagua (genipin-glycine) làm chất phụ gia màu trong các loại thực phẩm khác nhau ở mức độ phù hợp với thực hành sản xuất tốt (GMP). Hiện hành động này nhằm đáp lại đơn kiến nghị về chất phụ gia màu (CAP) do Expont, Inc. gửi thay mặt cho Ecoflora SAS (Ecoflora).

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/USA/2766/Add.3

Ngày thông báo: 19/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) xác nhận ngày có hiệu lực là ngày 22 tháng 12 năm 2023 đối với quy tắc cuối cùng xuất hiện trong Cơ quan Đăng ký Liên bang ngày 9 tháng 8 năm 2023. Quy tắc cuối cùng trực tiếp sửa đổi để không còn quy định việc sử dụng dầu hydro hóa một phần (PHO) trong thực phẩm dựa trên quyết định rằng PHO thường không còn được công nhận là an toàn (GRAS). Quy tắc này cũng hủy bỏ các biện pháp trước đây (tức là cho phép sử dụng một số cách sử dụng nhất định trước năm 1958) đối với việc sử dụng PHO trong bơ thực vật, mỡ và bánh mì, bánh cuộn và bánh bao dựa trên kết luận rằng việc sử dụng PHO này có thể gây hại cho sức khỏe. Tài liệu này xác nhận ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng trực tiếp.

 

Canada

06

Bao gồm 04 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 02 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1541

Ngày thông báo: 15/12/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-46 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với cyclaniliprole đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

 

1,5

Ớt chuông/Cà tím (phân nhóm cây trồng 8-09B)

0,7

Cà chua (phân nhóm cây trồng 8-09A)

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1540

Ngày thông báo: 14/12/2023

Nội dung thông báo: Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi đưa ra thị trường đối với một phụ gia thực phẩm nộp đơn xin cấp phép sử dụng màu allura red trong bia có hương vị trái cây ở mức sử dụng tối đa là 10 p.p.m. Chức năng của chất phụ gia thực phẩm này là tạo ra một chút màu sắc biểu thị hương vị trái cây được thêm vào sản phẩm.

Kết quả đánh giá trước khi đưa ra thị trường chứng minh sự an toàn của allura red cho mục đích sử dụng. Do đó, Bộ Y tế Canada đã mở rộng việc sử dụng màu allura red như được mô tả trong tài liệu thông tin được tham chiếu ở trên bằng cách sửa đổi danh sách các chất tạo màu được phép, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2023.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1539

Ngày thông báo: 24/11/2023

Nội dung thông báo: Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá chi tiết về độ an toàn trước khi tiếp thị đối với phụ gia thực phẩm đã trình để xin phê duyệt sử dụng chitosan từ nấm mỡ  (Agaricus bisporus) làm chất bảo quản trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Kết quả đánh giá trước khi đưa ra thị trường hỗ trợ tính an toàn và hiệu quả của chitosan từ nấm mỡ trắng (A. bisporus) cho các mục đích sử dụng được yêu cầu như một chất kháng khuẩn và kháng nấm. Do đó, Bộ Y tế Canada dự định cho phép sử dụng chitosan từ nấm mỡ (A. bisporus) bằng cách sửa đổi Phần 2 và Phần 3 của Danh sách các chất bảo quản được phép như được mô tả trong tài liệu thông tin được tham chiếu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1538

Ngày thông báo: 21/11/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) đã tiến hành một cuộc tham vấn cộng đồng nhằm thu thập phản hồi về những sửa đổi nhỏ được đề xuất đối với chỉ thị D-99-06: Chính sách về Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật để xuất khẩu và tái xuất khẩu - Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada. Các sửa đổi được đề xuất bao gồm những thay đổi về thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận KDTV sử dụng cổng dịch vụ trực tuyến My CFIA, để làm rõ ngày cấp trên giấy chứng nhận KDTV và các cập nhật hành chính chung nếu thích hợp.

 

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/CAN/1530/Add.1

Ngày thông báo: 15/12/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (PMRL) đối với difenoconazole được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1530 (ngày 19 tháng 9 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp Trực tiếp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

 

8,0

Lá của các loại rau củ (thức ăn cho người hoặc thức ăn gia súc) (nhóm cây trồng 2, trừ ngọn củ dền2, Củ cải đỏ (có lá)3 và củ cải xanh3)

1 ppm = phần triệu

2 Củ dền  được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL ở mức 8,0 ppm đã được thiết lập cho mặt hàng này.

3 Lá củ cải đỏ và củ cải xanh được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL 35 ppm đã được thiết lập cho những mặt hàng này.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/CAN/1529/Add.1

Ngày thông báo: 15/12/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (PMRL) đối với pydiflumetofen được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1529 (ngày 19 tháng 9 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu Giới hạn Dư lượng Tối đa và được cung cấp Trực tiếp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

 

10

Lá của các loại rau củ (thức ăn cho người hoặc thức ăn gia súc) (nhóm cây trồng 2, trừ ngọn củ dền2, Củ cải đỏ (có lá)3 và củ cải xanh3)

1 ppm = phần triệu

2 Củ dền  được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL ở mức 10  ppm đã được thiết lập cho mặt hàng này.

3 Lá củ cải đỏ và củ cải xanh được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL 50 ppm đã được thiết lập cho những mặt hàng này.

 

Vương quốc Anh

03

Bao gồm 02 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 01 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/48

Ngày thông báo: 08/12/2023

Nội dung thông báo: Isoflucypram là một hoạt chất mới đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Việc sử dụng MRL mới đã được cấp phép ở Vương quốc Anh cụ thể đối với lúa mì và đang được thiết lập để đáp ứng điều này.

Báo cáo đánh giá/ý kiến ủng hộ MRL mới có sẵn tại liên kết sau, xem trang 6-9: Đánh giá MRL mới cho isolucypram trong hoặc trên ngũ cốc (hse.gov.uk)

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ việc sử dụng dẫn đến mức phơi nhiễm của người tiêu dùng dưới mức giá trị tham chiếu độc tính và do đó không có tác động có hại đến sức khỏe con người.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/47

Ngày thông báo: 08/12/2023

Nội dung thông báo: Mandipropamid là hoạt chất được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe đã nhận được đơn đăng ký thiết lập MRL mới cho đu đủ. Sau khi đánh giá, một MRL mới đã được đưa ra để thiết lập Dung sai nhập khẩu.

Báo cáo Đánh giá/Ý kiến ủng hộ MRL mới có sẵn tại liên kết sau, xem trang 4: https://www.hse.gov.uk/pesticides/mrls/new-mrls/mrln-aana-0341.pdf

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm từ việc sử dụng đã thông báo dẫn đến mức phơi nhiễm của người tiêu dùng dưới mức giá trị tham chiếu độc hại và không có tác động có hại đến sức khỏe con người.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/GBR/44/Add.1

Ngày thông báo: 22/11/2023

Nội dung thông báo: Quy định sửa đổi về kiểm soát chính thức (Nhập khẩu thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc không phải động vật) (Nhập khẩu thực phẩm có rủi ro cao) (Scotland) năm 2024;

Biện pháp kiểm soát chính thức (Nhập khẩu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có rủi ro cao không có nguồn gốc động vật) (Sửa đổi Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2019/1793) (Wales) Quy định 2024.

Để đáp lại yêu cầu của Thành viên WTO về thời hạn góp ý trong G/SPS/N/GBR/44 ngày 9 tháng 10 năm 2023, trong trường hợp này, Vương quốc Anh có thể gia hạn ngày nhận xét cuối cùng từ ngày 18 tháng 11 năm 2023 lên ngày 22 Tháng 11 năm 2023.

 

Đài Loan

02

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/TPKM/618/Add.1

Ngày thông báo: 14/12/2023

Nội dung thông báo: Biện pháp được thông báo trong G/SPS/N/TPKM/618 vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, được ban hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 và sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Hàng hóa được phân loại theo bảy mã CCC phải tuân theo "Quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan" nếu chúng được sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm. Các nhà nhập khẩu phải nộp đơn xin kiểm tra lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/TPKM/589/Add.1

Ngày thông báo: 11/12/2023

Nội dung thông báo: Biện pháp được thông báo trong G/SPS/N/TPKM/589 vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, yêu cầu mỗi lô hàng sản phẩm động vật thủy sản dùng cho người tiêu dùng phải được sản xuất tại các cơ sở được Đài Loan phê duyệt và kèm theo giấy chứng nhận chính thức gốc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, biện pháp này sẽ được hoãn lại kể từ ngày có hiệu lực cho đến khi biện pháp này được đàm phán tốt với các nước và có thể được tiến hành suôn sẻ trong tương lai.

 

Úc

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/581

Ngày thông báo: 01/12/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất này nhằm sửa đổi Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và Niu Di-lân để điều chỉnh các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) sau đây đối với các hóa chất nông nghiệp và thú y khác nhau sao cho phù hợp với các quy định quốc gia khác liên quan đến việc sử dụng an toàn và hiệu quả các hóa chất nông nghiệp và thú y:

- Broflanilide, Acequinocyl, Afidopyropen, Clothingidin, Cyclaniliprole, Cyprodinil, Difenoconazole, Fludioxonil, Fluxapyroxad, Glufosinate và Glufosinate-ammonium, Mandipropamid, MCPA, Oxathiapiprolin, Pyraclostrobin và Thiamethoxam trong một số sản phẩm thực vật.

- Broflanilide trong một số sản phẩm động vật.

 1. Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/AUS/376/Add.5

Ngày thông báo: 06/11/2023

Nội dung thông báo: Vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, Úc đã thông báo về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp đối với việc nhập khẩu cây giống, nuôi cấy mô, cành giâm, chồi, cây có rễ, thân hành và củ chống lại Xylella fastidiosa và các loài Xylella liên quan.

Ngoài ra còn có các thông báo G/SPS/N/AUS/376, G/SPS/N/AUS/376/Add.1, G/SPS/N/AUS/376/Add.2, G/SPS/N/AUS/376 /Add.3, G/SPS/N/AUS/376/Add.4, G/SPS/N/AUS/538, G/SPS/N/AUS/557 và dựa trên thông tin bổ sung về phạm vi vật chủ của vi khuẩn Xylella, Úc thông báo rằng các biện pháp khẩn cấp đối với Xylella sẽ được mở rộng cho nhân giống và nuôi cấy mô thuộc họ thực vật, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2023: Simaroubaceae.

 

Hàn Quốc

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/790

Ngày thông báo: 01/12/2023

Nội dung thông báo: Người có nhu cầu nhập khẩu thực phẩm... đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ như đáp ứng kết quả kiểm tra theo Điều 21 hoặc Điều 25 Luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu hàng năm. kế hoạch, có thể nộp đơn xin kế hoạch nhập khẩu và được Bộ trưởng Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm chấp thuận. Khi điều chỉnh những nội dung theo Pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ, phải có hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm để được chấp thuận nội dung thay đổi.

Việc phê duyệt cho việc nhập khẩu theo kế hoạch có thể bị thu hồi khi được phê duyệt do gian lận hoặc các biện pháp không phù hợp khác hoặc khi việc nhập khẩu bị khai báo sai, v.v. trong thời gian nhập khẩu theo kế hoạch. Việc thu hồi được thực hiện sẽ không thể nộp đơn xin nhập khẩu theo kế hoạch trong 3 năm kể từ ngày thu hồi.

Các chi tiết kế hoạch nhập khẩu như thủ tục phê duyệt, phê duyệt sửa đổi, thu hồi, v.v. được quy định trong Pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Thực phẩm nhập khẩu... được phép nhập khẩu theo kế hoạch hàng năm có thể được miễn kiểm tra toàn bộ hoặc một phần.

 1. Thông báo bố sung số: G/SPS/N/KOR/501/Add.3

Ngày thông báo: 06/12/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Kiểm dịch Động vật và Thực vật (APQA), Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) tại Hàn Quốc, đã bổ sung các cây chủ thuộc loài Potato spindle tuber viroid (PSTVd), là một trong những loài gây hại kiểm dịch bị cấm của Hàn Quốc, dựa trên kết quả Phân tích nguy cơ dịch hại (PRA).

Việc nhập khẩu giống để gieo trồng, thân, lá tươi, các bộ phận sống và tươi dưới lòng đất của cây Lycium spp. từ các khu vực hoặc quốc gia được chỉ định sẽ bị cấm và biện pháp này sẽ được áp dụng đối với các lô hàng được vận chuyển vào và sau ngày 1 tháng 2 năm 2024.

- Bổ sung Lycium spp. vào danh sách cây ký chủ của PSTVd.

Tuy nhiên, trong số các cây ký chủ từ các khu vực hoặc quốc gia bị cấm nơi PSTVd đã được phân bố sẽ được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định (xem Bản đính kèm 1).

Có thể tìm thông tin đầy đủ về các cây ký chủ, quốc gia (khu vực) bị cấm và các yêu cầu bổ sung liên PSTVd trong Tài liệu đính kèm 1 (có sẵn bằng tiếng Anh).

[Tài liệu đính kèm 1] Cấm nhập khẩu (hạn chế) cây ký chủ và vùng (quốc gia) của PSTVd. [Đính kèm 2] Giấy chứng nhận kiểm tra PCR.

 

Indonesia

01

Thông báo số: G/SPS/N/IDN/147

Ngày thông báo: 05/12/2023

Nội dung thông báo: Quy định này của Chính phủ về cơ cấu tổ chức, danh pháp, nhiệm vụ và chức năng của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Hàng hải và Thủy sản (MFQAA) thuộc Bộ Hàng hải và Thủy sản Cộng hòa Indonesia. MFQAA là cơ quan có thẩm quyền về chất lượng và an toàn cá và sản phẩm thủy sản ở Indonesia và là điểm yêu cầu các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) trong ngành thủy sản của Indonesia.

 

Thái Lan

01

Thông báo bổ sung số: G/SPS/N/THA/581/Add.1

Ngày thông báo: 13/12/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo thông báo của Bộ Y tế Công cộng có tiêu đề "Quy định nguyên tắc, điều kiện, phương pháp và tỷ lệ phụ gia thực phẩm (Số 3)", được thông báo trước đó tại G/SPS/N/THA/581 ngày 13 tháng 9 năm 2022, đã được thông qua và công bố tại Công báo Hoàng gia ngày 6 tháng 12 năm 2023 theo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng số 444.

Ngày có hiệu lực: ngày 7 tháng 12 năm 2023 (Thông báo này sẽ có hiệu lực sau ngày đăng trên Công báo Hoàng gia).

 

Singapore

01

Thông báo số: G/SPS/N/SGP/84

Ngày thông báo: 20/12/2023

Nội dung thông báo: Hiện tại, SFA yêu cầu tất cả các loại cây trồng biến đổi gen phải được SFA đánh giá và phê duyệt an toàn trước khi đưa ra thị trường làm thực phẩm (GM). Sau khi xem xét khung pháp lý, nhà sản xuất có thể gửi thông tin để thông báo cho SFA về cây trồng biến đổi gen tương đương với cây trồng được nhân giống thông thường và được miễn đánh giá an toàn trước khi đưa GMO ra thị trường.

 

Khác

52

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


A617888ED9CD4429A43227E311D1A734.docx

Tin khác