Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 3/2023 

Từ ngày 21/02 - 20/3/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 131 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 104 dự thảo và 27 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Một số thông tin chính như sau:

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Canada

18

Bao gồm:

 • 16 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 03 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1490

Ngày thông báo: 13/3/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-16 là tham khảo ý kiến về việc đề xuất thu hồi mức dư lượng tối đa đối với piperonyl butoxide trên ngũ cốc thô được xác định trong PMRL.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1489

Ngày thông báo: 13/3/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-15 là tham khảo ý kiến về việc đề xuất thu hồi mức dư lượng tối đa đối với pyrethrins trên ngũ cốc thô được xác định trong PMRL

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1488

Ngày thông báo: 13/3/2023

Nội dung thông báo: Mục đích của tài liệu được thông báo PMRL2023-18 là để tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với cyantraniliprole đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa chế biến

 

2,0

Đối với đậu đũa có vỏ ăn được, đậu long Trung Quốc có vỏ ăn được2

1,0

Đối với đậu đũa khô, , đậu Hà Lan khô, đậu cánh đồng khô, đậu lupin ngọt khô, đậu lupin trắng khô, đậu lupin trắng khô3

0,2

(mọng nước) Đối với đậu hà lan có vỏ, đậu lupin ngọt có vỏ, đậu lupin trắng có vỏ, đậu lupin trắng có vỏ 4

1ppm = phần triệu

2MRL 2,0 ppm hiện được thiết lập cho các loại rau họ đậu có vỏ ăn được (phân nhóm cây trồng 6A) được đề xuất mở rộng cho đậu đũa có vỏ ăn được.

3MRL 1,0 ppm hiện được thiết lập cho đậu và đậu khô có vỏ (trừ đậu tương) (phân nhóm cây trồng 6C) được đề xuất mở rộng cho đậu đũa khô, đậu Hà Lan khô, đậu cánh đồng khô, đậu lupin ngọt khô, đậu lupin trắng khô , và đậu lupin ngọt trắng khô.

4MRL 0,2 ppm hiện được thiết lập cho đậu và đậu có vỏ mọng nước (nhóm cây trồng 6B) được đề xuất mở rộng cho đậu Hà Lan có vỏ mọng nước, đậu lupin ngọt có vỏ mọng nước, đậu lupin trắng có vỏ mọng nước và đậu lupin trắng có vỏ mọng nước.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1487

Ngày thông báo: 07/3/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-17 là để tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với abamectin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,08

Rau họ đậu ăn được (nhóm cây trồng 6A); đậu măng tây có vỏ ăn được, đậu long có vỏ ăn được của Trung Quốc

0,01

Đậu, vỏ khô, trừ đậu tương (nhóm cây trồng 6C); đậu và vỏ mọng nước (nhóm cây trồng 6B); đậu đũa khô, đậu Hà Lan khô, đậu khô, đậu nành khô, đậu lupin ngọt khô, đậu lupin trắng khô, đậu lupin ngọt trắng khô, đậu Hà Lan vỏ mọng nước, đậu lupin ngọt vỏ mọng nước, đậu lupin trắng vỏ mọng nước, đậu trắng vỏ mọng nước đậu ngọt

 1. ppm = phần triệu

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1485

Ngày thông báo: 28/02/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-14 là để tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với benzovindiflupyr đã được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

3,0

Lá rau ăn củ (nhóm cây trồng 2)

0,6

Rau ăn củ trừ củ cải đường (nhóm cây trồng 1B, trừ rễ nhân sâm)

0,3

Rễ nhân sâm

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1484

Ngày thông báo: 28/02/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-13 là tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với carfentrazone-ethyl đã được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến2,3

0,1

Rau củ (nhóm vụ 3-07); rau ăn lá (nhóm cây trồng 4-13); rau ăn quả (nhóm cây trồng 8-09); bưởi (nhóm vụ 11-09); quả hạch (nhóm vụ 12-09); dâu tây (nhóm cây trồng 13-07B); hạt cải dầu (phân nhóm cây trồng 20A) (sửa đổi); hoa hướng dương (phân nhóm cây trồng 20B) (sửa đổi); (nhóm cây trồng 22B); lá bạc hà tươi, lá bạc hà khô, lá bạc hà tươi/khô

1 ppm = phần triệu

 

2

EU

17

Bao gồm:

 • 13 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 04 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/626

Ngày thông báo: 16/3/2023

Nội dung thông báo: Quy định điều chỉnh mẫu giấy chứng nhận để nhập khẩu vào EU các lô hàng động vật thủy sản dành cho một số cơ sở nuôi trồng thủy sản nhất định, để thả vào tự nhiên hoặc cho các mục đích khác, ngoại trừ tiêu dùng trực tiếp cho con người được nêu trong Phụ lục II của Quy định Thực thi (EU) 2020/2236 đối với các yêu cầu mới tại Điều 166 của Quy định thực thi (EU) 2020/692 đã được sửa đổi gần đây bởi Quy định (EU) 2023/119 liên quan đến việc cho phép các chuyên gia thú y thủy sản thực hiện kiểm tra lâm sàng đối với các lô hàng động vật thủy sản trước khi xuất khẩu sang EU theo luật xuất khẩu từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/625

Ngày thông báo: 08/3/2023

Nội dung thông báo: uy định (EU) 2019/1871 về các điểm hành động tham chiếu (RPA) đối với các hoạt chất dược lý không được phép tồn tại trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thiết lập các điểm hành động tham chiếu (RPA) đối với một số chất bị cấm sẽ được áp dụng kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 .Dự thảo Quy định quy định miễn trừ áp dụng RPA đối với semicarbazide (SEM) trong một số sản phẩm với các điều kiện nghiêm ngặt,

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/618

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định liên quan đến việc xem xét các MRL hiện có đối với pyriproxyfen trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL trong một số mặt hàng được hạ xuống. MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được cấp phép ở Liên minh Châu Âu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/617

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định liên quan đến việc xem xét các MRL hiện có đối với denatonium benzoate, diuron, etoxazole, methomyl và teflubenzuron trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi các chất này không được phê duyệt để sử dụng cho cây trồng ăn được ở Liên minh Châu Âu. MRL đối với các chất này trong một số mặt hàng được hạ xuống. MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được cấp phép ở Liên minh Châu Âu và không loại trừ mối lo ngại về sức khỏe con người.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/616

Ngày thông báo: 23/02/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định liên quan đến việc cập nhật các MRL hiện có đối với carbetamide, carboxin và triflumuron trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL đối với các chất này trong một số mặt hàng nhất định được thay đổi. MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được cấp phép tại Liên minh Châu Âu vì việc phê duyệt sử dụng hoạt chất đã hết hạn.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/615

Ngày thông báo: 23/02/2023

Nội dung thông báo: Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1324 ngày 28 tháng 7 năm 2022 sửa đổi phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về mức dư lượng tối đa đối với benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole và tolclofos-methyl trong hoặc trên một số sản phẩm.

3

Trung Quốc

16

Bao gồm:

 • 15 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Bao gồm:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1277

Ngày thông báo: 13/3/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn này thiết lập 421 giới hạn dư lượng tối đa (MRL) cho 85 loại thuốc trừ sâu, bao gồm abamectin, v.v. trong hoặc trên thực phẩm

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1276

Ngày thông báo: 07/3/2023

Nội dung thông báo: Sản phẩm: Nước uống đóng gói, nước yến sào Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia về Mức độ ô nhiễm tối đa trong thực phẩm (GB2762-2022) 4.8 ML Nitrit

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1275

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu cơ bản và hướng dẫn quản lý để kiểm soát dioxin và PCB trong thực phẩm của môi trường nông sản ăn được, thực phẩm thức ăn chăn nuôi, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Tiêu chuẩn quốc gia ATVSTP: Kiểm soát dioxin và PCBs trong thực phẩm

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1274

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia ATVSTP: Thực phẩm tăng cường dinh dưỡng Sắt Natri EDTA

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1273

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn Quốc gia VSATTP : Thực phẩm tăng cường dinh dưỡng L-Lysine L-aspartate

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1272

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia ATVSTP: Thực phẩm tăng cường dinh dưỡng L-methionine

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1271

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia ATVSTP: Phụ gia thực phẩm Carbon thực vật

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1270

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia VSATTP: Thực phẩm bổ sung đóng hộp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1269

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia VSATTP: Thức ăn bổ sung từ bột ngũ cốc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1268

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia: Công thức cho các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1267

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn VSATTP quốc gia: Thực phẩm dinh dưỡng tăng cường sắt Heme

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1266

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm: Phụ gia thực phẩm Lutein.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1265

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Ntiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia rượu lên men và cách pha chế

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/12764

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của Trung Quốc: Bản sửa đổi số 1 về thạch

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1263

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: GB 9685-2016 "Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia về Sử dụng Phụ gia cho Vật liệu và Vật phẩm Tiếp xúc với Thực phẩm" Bản sửa đổi số 1

Bản sửa đổi này sửa đổi Phụ lục A, Phụ lục B và Phụ lục D của GB 9685-2016, liên quan đến các chất phụ gia cho cao su silicon, phối hợp với GB 2760 và các sửa đổi khắc phục khác.

 1. Thông báo số: /SPS/N/CHN/1238/Add.1

Ngày thông báo: 06/03/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm: Yêu cầu chung về an toàn đối với chất khử trùng (thông báo có hiệu lực)

 

 

 

 

4

Nhật Bản

10

Bao gồm:

 • 08 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 02 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1178-1185

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp:

Thuốc thú y: Mafoprazine; pyrimethamine; dipropyl isocinchomeronate; diminazene;

Thuốc trừ sâu: Metobromuron; isoprothiolane; pyridachlometyl.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1177

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Cấp phép cho canxi phytate làm phụ gia thực phẩm và thiết lập các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1176

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi các tiêu chuẩn hiện có cho cupric sulfate

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1176

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Nhật Bản thông báo việc sửa đổi danh sách dịch hại không phải kiểm dịch (được thông báo bởi G/SPS/N/JPN/1138 vào ngày 4 tháng 11 năm 2022) đã được được thông qua và đăng trên Công báo Nhật Bản vào ngày 27 tháng 02 năm 2023.

5

Hoa Kỳ

06

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3371

Ngày thông báo: 14/3/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức tồn dư lượng mandestrobin trong hoặc trên rau, củ và sâu, ngoại trừ khoai tây, phân nhóm 1D.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3364

Ngày thông báo: 31/01/2023

Nội dung thông báo: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã nhận đơn kiến nghị do tập đoàn Innophos  đề xuất sửa đổi các quy định về phụ gia tạo màu tricalcium phosphate ở gia cầm (đùi gà), icing (các loại vật liệu để phủ bên ngoài bánh), kẹo sô cô la trắng tan chảy, bánh (doughnut sugar) và đường  phủ trên các lại bánh. Đơn kiến nghị được nộp vào ngày 01 tháng 02 năm 2023..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3369

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã nhận được đơn kiến nghị yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng thuốc trừ sâu (hóa chất) trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3368

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Khoa học vì lợi ích công cộng  về đề nghị bãi bỏ các quy định phụ tạo gia màu sử dụng FD&C Red số 3 trong thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm bổ sung) và trong thuốc uống

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3367

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Quy định này đề nghị mức cho phép đối với dư lượng penthiopyrad trong hoặc trên chuối là 3 ppm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3366

Ngày thông báo: 24/02/2023

Nội dung thông báo: Quy định này đề nghị mức cho phép đối với dư lượng penthiopyrad pydiflumetofen trong hoặc trên phân nhóm caneberry 13-07A là 5ppm

6

Đài Loan

06

Bao gồm:

 • 05 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/610

Ngày thông báo: 14/3/2023

Nội dung thông báo:

1) Xây dựng tiêu chuẩn về đặc tính, phạm vi, ứng dụng và giới hạn Activated Acid Clay;

2) Sửa đổi tên mặt hàng cho L-Carnitine Tartrate và Steviol glycosides từ Stevia rebaudiana Bertoni;

3) Sửa đổi tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật của α–Glycosyl–isoquercitrin, Calcium Citrate, Acid Clay, L-Valine, L-Carnitine, Erythrosine Aluminum Lake, Tartrazine Aluminum Lake, Sunset Yellow FCF Aluminum Lake, Fast Green FCF Aluminum Lake, Brilliant Blue FCF Aluminum Lake, Indigo Carmine Aluminum Lake, Allura Red AC Aluminum Lake, Monosodium L–Aspartate, Acetic Acid,Glacial and Steviol glycosides.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/609

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi và thu hồi mức dư lượng tối đa (MRL) thuốc bảo vệ thực vật chlorpyrifos trong hoa quả, hạt ngũ cốc, đậu khô và rau gia vị. Bổ sung chính sách thương mại cho phù hợp đối với mặt hàng thực phẩm trước khi thực hiện thu hồi MRL

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/608

Ngày thông báo: 22/02/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi giới hạn dư lượng tối đa đối với Buserelin, Fenbendazole, Gonadotrophin releasing hormone (Gonadorelin) và Paromomycin

7

Vương quốc Anh

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/29

Ngày thông báo: 03/3/2023

Nội dung thông báo: Lambda cyhalothrin là một hoạt chất đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Ban sức khỏe và an toàn đã nhận được đơn đề nghị thiết lập MRL mới cho quả bơ. Sau khi đánh giá, mức MRL mới (được nâng lên). Báo cáo đánh giá MRL mới hiện có tại liên kết sau. Chi tiết về MRL có trong tài liệu này, xem trang 4: The evaluation of a new MRL for lambda-cyhalothrin in or on avocados

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm từ việc sử dụng được thông báo dẫn đến việc người tiêu dùng tiếp xúc dưới các giá trị tham chiếu độc tính và do đó không có tác động có hại đối với sức khỏe con người. Khi mức dư lượng vượt quá MRL hiện hành, MRL mới sẽ được thông qua.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/28

Ngày thông báo: 03/3/2023

Nội dung thông báo: Chlormequat là một hoạt chất đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Ban sức khỏe và an toàn đã nhận được đơn yêu cầu đánh giá lại tính hợp lệ của các MRL tạm thời (tMRL) đối với dư lượng chlormequat trong nấm trồng, bao gồm cả nấm sò.

Các tMRL trước đây đã được thiết lập để giải quyết các dư lượng có thể phát sinh trong nấm do được trồng trên rơm được xử lý hợp pháp bằng chlormequat. Dữ liệu giám sát mới nhất cho thấy tMRL 0,9 mg/kg vẫn có hiệu lực đối với nấm trồng và quyết định tái lập quy định này đã được đưa ra trong 7 năm (trừ nấm sò). Đối với nấm sò, dữ liệu giám sát mới nhất ủng hộ quyết định tăng tMRL từ 6 mg/kg lên 7 mg/kg và thiết lập điều này trong bảy năm.

Chi tiết về MRL có trong tài liệu này, xem trang 5: The evaluation of supplementary information to support the tMRL for chlormequat in or on cultivated fungi

Các tMRL được thiết lập lại này phải được đánh giá lại sau bảy năm với việc gửi dữ liệu giám sát để xác nhận tính hợp lệ của chúng.

8

Hàn Quốc

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/776

Ngày thông báo: 10/3/2023

Nội dung thông báo: Bản sửa đổi chính được đề xuất:

a. Cải thiện thủ tục kiểm tra... đối với nông sản nhập khẩu theo lô hàng số lượng lớn;

b. Lập quy trình xét duyệt nhanh thông báo đối với nguyên liệu tự sản xuất (hương phụ gia thực phẩm, nguyên liệu tinh chế/chế biến);

c. Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp khai báo lại sau khi tự nguyện rút (hoặc bị MFDS trả lại) để kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên;

d. Sửa tên gọi, điều chỉnh mặt hàng đối với nông sản được sử dụng ngoài mục đích làm thực phẩm;

e. Điều chỉnh số lượng thuốc bảo vệ thực vật là đối tượng thử nghiệm trong các cuộc thanh tra phòng thí nghiệm được tiến hành đối với các sản phẩm nông nghiệp mới nhập khẩu bằng cách phản ánh các hồ sơ không tuân thủ…;

f. Điều chỉnh danh sách các sản phẩm thực phẩm, v.v. mà Bộ trưởng Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm công nhận là an toàn bằng cách phản ánh các hồ sơ không tuân thủ

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/775

Ngày thông báo: 23/02/2023

Nội dung thông báo: Hàn Quốc đề xuất sửa đổi Phê duyệt các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tạm thời cho thực phẩm, v.v.:

1) Làm rõ phạm vi công nhận nguyên liệu thực phẩm;

2) Các thuật ngữ trong mẫu đơn tiêu chuẩn tạm thời và quy định kỹ thuật thực phẩm là thống nhất

9

Philippine

01

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/PHL/525

Ngày thông báo: 28/02/2023

Nội dung thông báo: Thông tư, được ký ngày 22 tháng 6 năm 2022, điều chỉnh các quy tắc và quy định về nhập khẩu các sản phẩm nông-thủy sản vào Philippines, ví dụ như: động vật sống; thịt và phụ phẩm từ thịt; các sản phẩm và phụ phẩm từ động vật, kể cả trứng và mật ong; các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật, tức là phôi và tinh dịch; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi; thực vật và sản phẩm thực vật; cá và các nguồn lợi thủy sản khác; phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất nông nghiệp khác

 

10

Khác

53

 

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


B72273C00B48492FAF7D3B06F3F2E682.docx

Tin khác