Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 5/2023  

Từ ngày 21/4 - 20/5/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 76 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 63 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Canada

18

Bao gồm:

 • 9 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 9 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1505

Ngày thông báo: 11/5/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-25 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với fludioxonil, đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,01

Đậu đũa tách vỏ tươi2

1 ppm = phần triệu

2 MRL đã được thiết lập cho các loại rau đậu có vỏ ăn được khác và đậu và đậu có vỏ tươi được bao gồm trong phân nhóm cây trồng 6A và 6B.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1504

Ngày thông báo: 11/5/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-24 là để tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với sedaxane, được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,01

Rau họ đậu ăn được (nhóm cây trồng 6A); đậu và đậu đã tách vỏ tươi (nhóm cây trồng 6B)

1 ppm = phần triệu

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1500

Ngày thông báo: 03/5/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-22 là tham khảo các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với mandestrobin, được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

4,0

Rau diếp

0,08

Xà lách

 

1ppm = phần triệu

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1499

Ngày thông báo: 03/5/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-21 là để tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với clopyralid, được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

4,0

Hành củ (nhóm cây trồng 3-07A)

0,1

Quả mọng dạng cây bụi (Bushberries) (phân nhóm cây trồng 13-07B)2

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo thông qua hoặc có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1475/Add.1

Ngày thông báo: 11/5/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho pyriproxyfen được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1475 (ngày 6 tháng 2 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 3 tháng 5 năm 2023. MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp  dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,2

Chuối

1 ppm = phần triệu

Có thể tìm MRL được thiết lập ở Canada bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Giới hạn Dư lượng Tối đa của Bộ Y tế Canada (https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/disclaimer-page.html) trên trang web Giới hạn Dư lượng Tối đa cho Thuốc trừ sâu (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html). Cơ sở dữ liệu cho phép người dùng tìm kiếm thuốc trừ sâu hoặc hàng hóa thực phẩm.

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc thông qua, công bố hoặc có hiệu lực của quy định.

 1. Thông báo thông qua hoặc có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1471/Add.1

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho spiropidion được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1471 (ngày 25 tháng 1 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Các MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp Trực tiếp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

7,0

Cà chua khô

5,0

Khoai tây dạng bột

3,0

Đậu nành khô

1,5

Khoai tây, sốt cà chua

1,0

Ớt chuông, ớt khác

0,9

Dưa vàng, dưa lưới (trừ những loại được liệt kê trong mục này), bí ngô, dưa hấu, bí mùa đông

0,8

Dưa chuột, cà chua

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo thông qua hoặc có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1470/Add.1

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất đối với natri acifluorfen được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1470 (ngày 25 tháng 1 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. MRL đề xuất được thiết lập thông qua mục nhập Cơ sở dữ liệu Giới hạn dư lượng tối đa và được được cung cấp trực tiếp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

0,06

Củ cà rốt

1ppm = phần triệu

2

Bra-xin

11

Bao gồm:

 • 9 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 2 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2161

Ngày thông báo: 16/5/2023

Nội dung thông báo: Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu nguyên liệu nhân giống lan hồ điệp (Phalaenopsis spp.), từ bất kỳ nguồn gốc nào

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2152, 2154, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa hoạt chất:

 •  T75 - Trichoderma reesei;
 • 17-Diflubenzuron, f23.1-Fluasifop-p-butyl, f71-Florpirauxiphen benzyl, g01-Glyphosate, i30-Impirfluxam, m33-Metammitron, m35-Methylcyclopropene, p43-Pyrimetanil, t54-Trifloxystrobin.;
 • B41-Boscalid, C07-Kasugamycin, C10-Cypermethrin, C18-Chlorothalonil, C25-Cartap Hydrochloride, C32-Clethodim, C55-Copper-Based Các hợp chất, C63-LambdaCyhalothrin, D06-Deltamethrin, D21-Diquat, G05-Amoni Glufosinate, H07-Methyl Haloxyfop-P, I12-Imazapyr, I20-Imazapik, I30-Impirfluxam, M45-Mandipropamide, O21-Oxathiapiproline, P23-Propamocarb, S13-S-Metolachlor, T14-Methyl Thiophanate, T48-Thiamethoxam;
 • T45 – Tiazopir’’
 •  I32 – Isocycloseram;
 •  P71: PYRIOPHENONE;
 •  A58-Azadirachta indica;

Vào danh sách chuyên khảo về các hoạt chất dùng cho thuốc trừ sâu, chất khử trùng và chất bảo quản gỗ của Bra-xin

3

Hoa Kỳ

7

Bao gồm:

 • 7 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3386

Ngày thông báo: 15/5/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng fluazifop-Pbutyl trong hoặc trên nhiều mặt hàng

Sản phẩm

MRL (ppm)

Chuối

0,01

Măng tây

3,0

Hạt cà phê

0,1

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3385

Ngày thông báo: 15/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về kiến nghị thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3384

Ngày thông báo: 15/5/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng cyflufenamid trong hoặc trên củ cải đường là 0,15 ppm

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3383

Ngày thông báo: 15/5/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng của fomesafen trong hoặc trên rau, củ, nhóm 3-07; rau, bầu bí nhóm 9; rau ăn quả nhóm 8-10; và rau, cây họ đậu, thức ăn thô xanh và cỏ khô, trừ đậu tương, phân nhóm 7-22A.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3382

Ngày thông báo: 05/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thông báo kiến nghị về chất phụ gia màu, do Quỹ Bảo vệ Môi trường và cộng sự đệ trình. Bản kiến nghị đề xuất bãi bỏ quy định về chất phụ gia màu cung cấp cho việc sử dụng titan dioxit trong thực phẩm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3380

Ngày thông báo: 01/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về đơn kiến nghị thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

4

Nhật Bản

5

Bao gồm:

 • 4 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 1 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1201

Ngày thông báo: 03/5/2023

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản sửa đổi quy trình tiêu chuẩn dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực vật vào Nhật Bản do Nhật Bản nhận được yêu cầu từ một quốc gia đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực vật mà Nhật Bản cấm nhập khẩu theo Luật Bảo vệ Thực vật (Luật số 151 năm 1950).

Mục đích của việc sửa đổi là để phản ánh các thủ tục mới được thực hiện và do đó tăng tính minh bạch của thủ tục, đồng thời tính đến các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, như phiên bản trước đã được phát triển hơn 20 năm trước (năm 1999).

 1.  Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1200

Ngày thông báo: 03/5/2023

Nội dung thông báo: Để thiết lập các thông số kỹ thuật cho một số phụ gia thực phẩm không tổng hợp và sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện có, chẳng hạn như phương pháp thử nghiệm.

 1.  Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1199

Ngày thông báo: 25/4/2023

Nội dung thông báo: Để ngăn chặn việc đưa tuyến trùng bướu rễ (Meloidogyne enterolobii) vào Nhật Bản, MAFF sẽ yêu cầu Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc gia (NPPO) của các nước xuất khẩu chứng nhận rằng:

Đối với phần dưới mặt đất của cây sống có khả năng trồng cây si quả nhỏ (Ficus microcarpa):

i) Thực vật được trồng tại nơi sản xuất hoặc địa điểm sản xuất (kể cả cơ sở nuôi trồng thực vật) mà M. enterolobii chưa từng xuất hiện hoặc đã từng xuất hiện nhưng đã được diệt trừ; Và

ii) Thực vật được kiểm tra tại nơi sản xuất hoặc địa điểm sản xuất trong mùa sinh trưởng, đồng thời chất trồng và các bộ phận dưới lòng đất của thực vật được kiểm tra bằng xét nghiệm tuyến trùng học thích hợp và phát hiện không có M. enterolobii.

Do đó, NPPO của các nước xuất khẩu sẽ được yêu cầu đưa vào một tuyên bố bổ sung rằng "Đáp ứng mục 8 của Phụ lục Bảng 1-2 của Pháp lệnh Thực thi Đạo luật Bảo vệ Thực vật (Sắc lệnh MAF số 73/1950)".

Lưu ý: Việc sửa đổi Pháp lệnh thi hành đạo luật bảo vệ thực vật (Sắc lệnh MAF số 73/1950) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 và tuyên bố bổ sung là "Đáp ứng mục 13 của Phụ lục Bảng 2-2 của Pháp lệnh thi hành đạo luật bảo vệ thực vật (Sắc lệnh MAF số 73/1950)" từ ngày 01 tháng 8 năm 2023

 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1198

Ngày thông báo: 24/4/2023

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản sẽ bổ sung các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của axit Formic vào "Sắc lệnh của Bộ trưởng về các Thông số và Tiêu chuẩn của Thức ăn và Phụ gia Thức ăn chăn nuôi" (Pháp lệnh số 35 ngày 24 tháng 7 năm 1976 của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp).

5

EU

4

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/635

Ngày thông báo: 08/5/2023

Nội dung thông báo: Quy định của Ủy ban (EC) số 1881/2006 thiết lập mức tối đa cho một số chất gây ô nhiễm trong thực phẩm đã được sửa đổi nhiều lần. Để cải thiện tính dễ đọc và rõ ràng của Quy định này, Quy định này thay thế Quy định (EC) số 1881/2006, bao gồm tất cả các sửa đổi tiếp theo. Tất cả các điều khoản quy định trong Quy chế này đã được thông báo trước đó cho WTO để lấy ý kiến. Dự thảo Quy chế này không làm thay đổi nội dung các ý kiến đã thông báo trước đó và do đó chủ yếu được thông báo để cung cấp thông tin.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/634

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Vào ngày 09 tháng 01 năm 2023, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu đã cập nhật cơ sở dữ liệu về các cây ký chủ dễ bị tổn thương với Xylella fastidiosa (Wells et al.). Do đó, Phụ lục I và II của Quy định thực thi (EU) 2020/1201 được sửa đổi cho phù hợp.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/633

Ngày thông báo: 24/3/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi Yêu cầu vệ sinh cụ thể đối với một số loại thịt tươi, sản phẩm thủy sản, sản phẩm từ sữa và trứng

Mục đích chính của việc sửa đổi là:

- Đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với phương pháp đặc biệt được áp dụng để sơ chế những phần thịt bò tươi (dry-ageing), tùy thuộc vào giai đoạn chuyển tiếp;

- Sửa đổi các điều kiện vận chuyển của thân thịt và vết cắt nhất định của động vật nuôi có móng guốc và hài hòa hóa việc kiểm tra nhiệt độ bề mặt của loại thịt đó;

− Cho phép vận chuyển thú săn được giết mổ tại trang trại, để được vận chuyển đến cơ sở giao nhận thú săn;

- Giới thiệu các phương án thay thế để chứng minh hiệu quả của phương pháp xử lý nhiệt đối với sữa;

- Cho phép tạo hương vị cho trứng trong những điều kiện nhất định;

- Đưa ra các điều khoản giảm nhẹ nhiệt độ để cắt lát sản phẩm thủy sản tươi hoặc chế biến hoặc tăng nhiệt độ của sản phẩm thủy sản đông lạnh và cấm lưu trữ, vận chuyển các sản phẩm thủy sản ở nhiệt độ công nghệ tạm thời đó..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/632

Ngày thông báo: 24/4/2023

Nội dung thông báo: Văn bản sửa đổi các thông số kỹ thuật của EU về các chất phụ gia thực phẩm mono- và diglyceride của axit béo (E 471) được phép dựa trên quan điểm khoa học gần đây từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA). Các thông số kỹ thuật hiện tại được điều chỉnh bằng cách giảm các giới hạn tối đa đối với các nguyên tố độc hại bao gồm các giới hạn tối đa cho tổng của 3-monochloropropanediol (3-MCPD) và este của axit béo 3-MCPD (được biểu thị bằng 3-MCPD), este của axit béo glycidyl (được biểu thị dưới dạng glycidol) và axit erucic và  sửa đổi định nghĩa về mono- và diglycerit của axit béo (E 471).

Để cho phép quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, văn bản quy định rằng việc sử dụng các chất phụ gia thực phẩm mono- và diglyceride của axit béo (E 471) được đưa ra thị trường một cách hợp pháp trước ngày Quy định này có hiệu lực, được phép trong thời gian chuyển tiếp là sáu tháng. Thực phẩm có chứa các chất phụ gia thực phẩm như vậy có thể tiếp tục được đưa ra thị trường trong cùng thời kỳ chuyển tiếp và có thể tiếp tục được bán trên thị trường cho đến ngày hạn sử dụng tối thiểu hoặc 'hết hạn sử dụng'. Tuy nhiên, do tính dễ bị tổn thương đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phụ gia thực phẩm mono- và diglyceride của axit béo (E 471) không tuân thủ mức tối đa đối với este của axit béo glycidyl quy định trong Quy định này để sử dụng trong thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được phép thêm vào những thực phẩm đó sau ngày Quy định này có hiệu lực và việc tiếp thị những thực phẩm đó chỉ được phép nếu chúng đã được đưa ra thị trường hợp pháp trước Quy định có hiệu lực.

Phụ gia thực phẩm mono- và diglyceride của axit béo (E 471) được đưa ra thị trường một cách hợp pháp sau ngày Quy định này có hiệu lực và tuân thủ mức tối đa trung gian đã giảm đối với este của axit béo glycidyl (được biểu thị bằng glycidol) được phép sử dụng cho đến khi hết hàng, trừ thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có chứa phụ gia thực phẩm đó mới được phép đưa ra thị trường và duy trì trên thị trường cho đến ngày hạn sử dụng tối thiểu hoặc 'hết hạn sử dụng'.

6

Vương quốc Anh

3

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/33

Ngày thông báo: 02/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan An toàn Thực phẩm Vương quốc Anh thông báo về ý định cấp phép cho hai loại thực phẩm mới, một loại hương liệu thực phẩm và một loại phụ gia thực phẩm để sử dụng trên thị trường Anh, sửa đổi đối với giấy phép hiện có do một phương pháp sản xuất mới.

Sự cho phép là:

Hai loại thực phẩm mới:

− Bột nấm vitamin D2 (cấp phép mới) cho bột nấm Agaricus bisporus đã được tiếp xúc với tia cực tím để tạo ra sự chuyển đổi tiền vitamin D2 (ergosterol) thành vitamin D2 (ergocalciferol). Giấy phép được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống, thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt (FSMP) (không bao gồm những loại dành cho trẻ sơ sinh) và trong thực phẩm bổ sung (không bao gồm thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới ba tuổi);

− Men làm bánh được xử lý bằng tia cực tím (Saccharomyces cerevisiae) (gia hạn sử dụng). Việc mở rộng sử dụng dành cho nhiều loại thực phẩm và chủng loại như thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt (FSMPs). Thực phẩm mới phải được khử hoạt tính để sử dụng trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, sữa công thức tiếp theo, thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt.

Một hương vị:

− 3-(1-((3,5-dimetylisoxazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3- hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione (giấy phép mới). Hương liệu thực phẩm này (FL No 16.127) phải có ít nhất 99% nguyên chất và có thể được sử dụng để giảm vị đắng của một số loại thực phẩm. Nó được cho phép trong nhiều loại thực phẩm với mức tối đa cho phép từ 4 mg/kg đến 100 mg/kg. Các loại thực phẩm nó có thể được thêm vào bao gồm các sản phẩm từ sữa, ví dụ: đồ uống và món tráng miệng làm từ sữa, bánh kẹo, gia vị, đồ ăn nhanh ăn liền và đá ăn được.

Một phụ gia thực phẩm:

− Rebaudioside M (cấp phép mới). Giấy phép phụ gia thực phẩm mới cho steviol glycoside được sản xuất bằng enzym (E 960c), cũng dẫn đến sửa đổi hệ quả của giấy phép hiện có (tên và số E của phụ gia thực phẩm cho phương pháp sản xuất hiện tại sẽ được cập nhật - steviol glycoside E 960 sẽ trở thành E 960a steviol glycoside từ stevia). Phụ gia thực phẩm này được phép sử dụng như một chất làm ngọt cường độ cao, hàm lượng calo thấp được phép.

Sự cho phép này được thực hiện trên cơ sở sử dụng và thông số kỹ thuật được nêu trong các tư vấn được liên kết trong phần 9.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/32

Ngày thông báo: 02/5/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu chính của Dự luật là thiết lập một khuôn khổ cho một phương thức quản lý mới phù hợp đối với thực vật và động vật được sản xuất bằng công nghệ sinh học hiện đại có thể là kết quả của quá trình nhân giống truyền thống hoặc tự nhiên ('thực vật và động vật được nhân giống chính xác'), và các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được sản xuất từ chúng.

Các quy định này chỉ có hiệu lực thực tế khi các quy định được thực hiện theo thẩm quyền được giao trong Dự luật quy định chi tiết về cơ chế quản lý mới. Các thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra trước khi các biện pháp này có hiệu lực. Phạm vi của Dự luật chỉ trong lãnh thổ nước Anh, tuy nhiên, do hoạt động của luật pháp hiện hành của Vương quốc Anh (Đạo luật thị trường nội bộ Vương quốc Anh 2020) được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Anh có thể được bán trên thị trường ở Scotland và xứ Wales, với cụ thể sắp xếp áp dụng cho Bắc Ireland.

Các mục đích chính của luật cơ bản mới này là:

1) Cho phép các quy định thiết lập khuôn khổ cho quy trình cấp phép mới dựa trên cơ sở khoa học đối với các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được sản xuất từ cây trồng và vật nuôi được nhân giống chính xác (Precision breeding);

2) Loại bỏ các loại cây trồng và vật nuôi được nhân giống chính xác được sản xuất thông qua các công nghệ nhân giống chính xác khỏi các yêu cầu quy định hiện hành áp dụng cho việc thải ra môi trường và tiếp thị GMO (Sinh vật biến đổi gen); điều này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, đầu tiên là thực vật, sau đó là động vật;

3) Giới thiệu hai hệ thống thông báo mới cho các nhà phát triển sản phẩm để thông báo cho Defra về việc phát hành các loại cây trồng và vật nuôi được nhân giống chính xác cho cả mục đích nghiên cứu và tiếp thị ở Anh. Thông tin được thu thập sẽ được công bố trên sổ đăng ký công khai trên GOV.UK;

4) Thiết lập khuôn khổ cho một hệ thống quản lý phù hợp đối với động vật có xương sống được nhân giống chính xác, để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của động vật được bảo vệ. Chúng tôi sẽ không đưa ra các thay đổi đối với các quy định đối với động vật được nhân giống chính xác cho đến khi hệ thống này được áp dụng.

7

Úc

3

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/558/Add.2

Ngày thông báo: 16/5/2023

Nội dung thông báo: Thông báo này cung cấp thêm thông tin cho G/SPS/N/AUS/558 bằng cách làm rõ các yêu cầu đối với nước nhập khẩu của Úc giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đã được đóng dấu/ký điện tử bao gồm mã QR hoặc liên kết web để cho phép xác minh trực tuyến tài liệu. Úc chấp nhận các mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau:

 1. Bản chính và bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (bản giấy hoặc bản pdf) do các đối tác thương mại cấp đã được ghi ngày, đóng dấu và ký tên. Giấy chứng nhận KDTV không có chữ ký bằng bút mực, chữ ký in, tem ướt hoặc tem in phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 1. Dấu hoặc logo trên chứng từ của NPPO xuất khẩu;
 2. Chữ ký điện tử và/hoặc tuyên bố từ cơ quan xuất khẩu rằng giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được ký điện tử/phê duyệt;
 3. Mã QR hoặc liên kết web để cho phép xác minh trực tuyến tài liệu.
 1. Chứng nhận điện tử được cung cấp thông qua trao đổi kỹ thuật số giữa chính phủ với chính phủ được thỏa thuận, an toàn được gọi là chứng nhận điện tử hoặc ePhyto/eCert. Kể từ tháng 5 năm 2023, Úc hiện chỉ có một thỏa thuận với New Zealand để sử dụng trong thông quan nhập khẩu.

Australia ủng hộ việc chuyển sang chứng nhận điện tử (ePhyto/eCert) và thương mại không cần giấy tờ trong thông quan nhập khẩu. Chứng nhận điện tử mang lại hiệu quả đánh giá, cải thiện an ninh và đảm bảo tính hợp lệ của tài liệu khi được cấp qua trao đổi điện tử giữa chính phủ với chính phủ.

Các quốc gia muốn gửi ePhytos/eCerts đến Úc được khuyến khích liên hệ với bộ thông qua đầu mối liên hệ của IPPC Úc (ippc.contactpoint@agriculture.gov.au) để đảm bảo có sẵn các hệ thống cần thiết trước khi bắt đầu giao dịch phi giấy tờ.

Chứng nhận giấy tiếp tục được yêu cầu cho đến khi thương mại không dùng giấy được đàm phán song phương giữa Úc và NPPO xuất khẩu.

Thông tin chi tiết có trên trang web của bộ: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2023/115-2023

Phụ lục này liên quan đến: Sửa đổi nội dung và/hoặc phạm vi của dự thảo quy định đã được thông báo trước đó

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/564

Ngày thông báo: 05/5/2023

Nội dung thông báo: Úc đã tiến hành rà soát chính sách các điều kiện nhập khẩu đối với trứng nguyên quả, lòng đỏ trứng và bột lòng trắng trứng. Các yêu cầu xử lý nhiệt mới đã được đề xuất thấp hơn các yêu cầu xử lý nhiệt hiện tại và gần với các thông lệ tiêu chuẩn của ngành. Các điều kiện mới sẽ quản lý các rủi ro về an toàn sinh học để đáp ứng mức độ bảo vệ phù hợp của Úc (ALOP).

8

Hàn Quốc

1

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/212/Add.19

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật (APQA), Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) Hàn Quốc, đã sửa đổi danh mục dịch hại kiểm dịch dựa trên kết quả phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) và phù hợp với với các quy định tại Điều 4 và 6 của Pháp lệnh Bộ trưởng Luật Bảo vệ Thực vật. APQA thông báo bổ sung 23 loài dịch hại thuộc diện kiểm dịch từ tháng 7/2023. Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm Danh sách dịch hại kiểm dịch mới bổ sung (23loài) https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_09415_00_e.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Khác: Sửa đổi danh sách dịch hại kiểm dịch (bổ sung 23 dịch hại vào danh sách đã thông báo trước đó: G/SPS/N/KOR/212, G/SPS/N/KOR/212/Add.18)

9

Khác

24

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


24EAFAD059224F87B91D734D9E4020B8.docx

Tin khác