Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 5/2024  

Từ ngày 21/4 - 20/5/2024, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 72 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 53 dự thảo và 19 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

(Ảnh nguồn: Internet)

 

Một số thông tin cần lưu ý như sau:

 

- Thị trường EU: (1) Cập nhật tiêu chí an toàn thực phẩm đối với Listeria
monocytogenes được quy định trong Quy định (EC) số 2073/2005 về chỉ tiêu vi sinh đối với thực phẩm, (2) Dự thảo đề xuất mức dư lượng tối đa đối với thiacloprid trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi hoạt chất thiacloprid không được phê duyệt ở Liên minh châu Âu; (3) Dự thảo xem xét và cập nhật MRL hiện có đối với isopyrazam trong một số mặt hàng thực phẩm; (4) Loại bỏ chất tạo hương liệu Benzen-1,2-diol (FL số 04.029) khỏi danh sách các hương liệu và nguyên liệu được sử dụng đối với thực phẩm của Liên minh châu Âu; (5) Dự thảo loại bỏ các sản phẩm chính tạo hương liệu khói khỏi danh sách được ủy quyền của Liên minh châu Âu; (6) Quy định số 2019/2072 bao gồm danh sách các loài gây hại của Liên minh châu Âu bao gồm các loài gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch và không thuộc diện kiểm dịch (RNQP); (7) Gia hạn cấp phép các chế phẩm Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 và Lentilactobacillus buchneri DSM 13573, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520, phức hợp mangan(II) – betaine, 25-hydroxycholecalciferol làm phụ gia thức ăn cho các loài động vật; (8) Thiết lập mức độ lây nhiễm chéo của các hoạt chất kháng khuẩn và các phương pháp phân tích trong thức ăn chăn nuôi;

 

- Thị trường Hoa Kỳ: (1) Thông báo của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được kiến nghị về thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về một số hoặt chất thuốc bảo vệ thực vật; (2) Đề xuất loại bỏ polyetylen fluoride làm phụ gia thực phẩm; (3) Dự thảo sửa đổi mức dung sai tồn dư flonicamid đối với hàng nông sản thô, quả mọng, cây mọc thấp so với mặt đất, phân nhóm 13-07G; (4) Dự thảo sửa đổi thiết lập mức dung sai đối với dư lượng hoạt chất cyclaniliprole đối với rau, bầu bí và nhóm 9 ở mức 0,3 ppm;

 

- Thị trường Bra-xin: Dự thảo nghị quyết đề xuất đưa một số hoạt chất E34 –spidoxamate, A72- Nonanoic Acid, C89 – cinmethhylin, S07 - sulfluramide vào danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc bảo vệ thực vật;

 

- Thị trường Vương quốc Anh: (1) áp dụng MRL cho các hoạt chất afidopyropen, azoxystrobin, bifenthrin, broflanilide, chlorantraniliprole, chlormequat, fluazaindolizine, fludioxonil, fluindapyr, flupyradifurone (và axit difluoroacetic (DFA)), mandipropamid, metalaxyl, quinclorac, spiromesifen, sulfoxaflor và tetraniliprole cho nhiều loại mặt hàng; (2) Công bố phiên bản cuối cùng của Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (BTOM);

 

- Thị trường Thái Lan: Đề xuất sửa đổi thông báo về các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hạt giống: cần sa và cây gai dầu (Cannabis sativa), giống ngô (Zea mays), cà chua (Solanum lycopersicum), cà tím (Solanum melongena), hạt ớt thuộc chi Capsicum (C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens, C. pubescens);

- Thị trường Úc: Thông báo kết quả “Phân tích rủi ro nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam ”; - Thị trường Hàn Quốc: (1) Sửa đổi tiêu đề của các quy tắc và điều chỉnh các điều khoản quy định thủ tục đánh giá vệ sinh nhập khẩu các sản phẩm động vật; (2) làm rõ đối tượng đánh giá và chuẩn bị các yêu cầu vệ sinh nhập khẩu đối với sản phẩm động vật; (3) Sửa đổi vật chủ của Xylella fastidiosa là một trong những loài gây hại bị cấm của Hàn Quốc; (4) Sửa đổi danh sách dịch hại kiểm dịch dựa trên kết quả phân tích rủi ro dịch hại (PRA ).

 

Thông tin góp ý đối với các thông báo dự thảo của Thành viên WTO (nếu có) gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng SPS Việt Nam) trước (05 ngày) thời hạn nhận góp ý của thông báo, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024 37344764; email: spsvietnam@mard.gov.vn.


0398FFF11E9F4EDCB9199E6BE7A5CBD3.docx

Tin khác