Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 6/2023  

Từ ngày 21/5 - 20/6/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 115 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 71 dự thảo và 44 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Nhật Bản

28

Bao gồm:

 • 8 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 20 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1210

Ngày thông báo: 31/05/2023

Nội dung thông báo: Việc thiết lập miễn trừ yêu cầu MRL đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Zinc oxide sẽ được quy định là "Chất không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong thực phẩm".

 1.  Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1204-1209

Ngày thông báo: 31/5/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp sau:

Thuốc trừ sâu: Sethoxydim, pyribencarb, picarbutrazox, inpyrfluxam, flutolanil, bifenthrin.

 1.  Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1103

Ngày thông báo: 30/05/2023

Nội dung thông báo: Chỉ định Anoplophora glabripennisApriona swainsoni là loài ngoại lai xâm lấn (IAS).

 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1125
  -1128/Add.1; G/SPS/N/JPN/1129-1131/Add.1; G/SPS/N/JPN/1135-1137/Add.1

Nội dung thông báo: Các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được đề xuất đã được thông qua và công bố cho:

Fosthiazate; mepanipyrim; pyrifluquinazon; tolclofos-metyl; diaveridine; glycalpyramide; sulfathiazole; tiopronin; enramycin; fludioxonil; flutriafol; isopyrazam; pyraziflumid; pyridalyl; trinexapac-ethyl; zoxamide.

Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1132 -1134/Add.1

Ngày thông báo: 25/05/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất chỉ định các chất được sử dụng như một thành phần của hóa chất nông nghiệp và các chất hóa học khác được quy định là "Không được phát hiện" trong thực phẩm đối với: Nitarsone; roxarsone; nifurstyrenate

Đã được thông báo trong G/SPS/N/JPN/1132 (ngày 31 tháng 10 năm 2022) đã được thông qua vào ngày 23 tháng 3 năm 2023.

2

Bra-xin

22

Bao gồm:

 • 12 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 10 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2170

Ngày thông báo: 02/06/2023

Nội dung thông báo: Quy định các tiêu chí và quy trình tối thiểu để sản xuất và sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi có thuốc thú y.

Ngoài ra, bao gồm một tài liệu với một cải chính trong điều 26, § 3º.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/BRA/2167-2171; 2174

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa hoạt chất:

 • I23 - ipbc;
 • F76 - fluindapir;
 • F75 - flucarbazone sodium;
 • I33 – ipflufenoquim;
 • T81 - tolpiralate;
 •  T82 -(z)-9,13-tetradecadienal;
 •  B29 – buprofezine, B46 – benzovindiflupir, B55 – emamectin benzoate, C36 – cyproconazole, C60 – zeta-cypermethrin, D36 – diphenoconazole, E33 – spyropidione, G05 – ammonium glufosinate, I21 – indoxacarb, I32 – isocycloseram, M47 – melaleuca alternifolia, M09 – novalurom, P13 – profenophos, P34 – pyriproxifem, P36 – pencicurom và T56 – trinexapaque ethyl;

Vào danh sách chuyên khảo về các hoạt chất dùng cho thuốc trừ sâu, chất khử trùng và chất bảo quản gỗ của Bra-xin

3

Canada

14

Bao gồm:

 • 3 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 11 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

4

EU

9

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/644

Ngày thông báo: 13/06/2023

Nội dung thông báo: Các yêu cầu nhập khẩu và các biện pháp nội bộ được đưa ra liên quan đến Vi-rút khảm nâu trên cà chua (ToBRFV).

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/643

Ngày thông báo: 13/06/2023

Nội dung thông báo: Các yêu cầu nhập khẩu khẩn cấp liên quan đến Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda)..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/642

Ngày thông báo: 13/06/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc cập nhật các MRL hiện có cho (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl axetat, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1- yl isoburyrate, acrinathrin, azimsulfuron, famoxadone, methyl nonyl ketone, prochloraz và natri hypochlorite trong một số mặt hàng thực phẩm. MRL đối với các chất này trong một số mặt hàng nhất định được thay đổi. MRL thấp hơn được sẽ thay thế mức dư lượng cũ và việc phê duyệt sử dụng các hoạt chất đã hết hạn nên chúng không được cấp phép sử dụng trong Liên minh châu Âu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/641

Ngày thông báo: 09/06/2023

Nội dung thông báo: Quy định thực thi số (EU) 2023/1110 ngày 06/6/2023 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tạm thời tăng cường kiểm soát chính thức và các biện pháp khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào Liên minh thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) số 178/2002 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng. Quy định có liên quan đến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam như sau:

Mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt từ Việt Nam đã phải chịu mức độ kiểm soát chính thức gia tăng và các điều kiện đặc biệt khi gia nhập Liên minh do nguy cơ nhiễm ethylene oxide kể từ tháng 12 năm 2021. Các biện pháp kiểm soát chính thức được thực hiện bởi Các quốc gia thành viên cho thấy những tiến bộ trong việc tuân thủ các yêu cầu liên quan được quy định trong pháp luật của Liên minh. Kết quả của những biện pháp kiểm soát đó cung cấp bằng chứng rằng việc đưa những thực phẩm đó vào Liên minh không tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.

Do đó không cần thiết phải tiếp tục quy định rằng mỗi lô hàng phải được kèm theo một giấy chứng nhận chính thức nêu rõ rằng tất cả các kết quả lấy mẫu và phân tích cho thấy tuân thủ Quy định (EC) số 396/2005. Đồng thời, các Quốc gia thành viên nên tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chính thức để đảm bảo rằng mức độ tuân thủ hiện tại sẽ được duy trì. Sản phẩm mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt từ Việt Nam tại Điểm 1 của Phụ lục II của Quy định thực thi (EU) 2019/1793 đã được xóa và chuyển sang Phụ lục I của Quy định với tần suất kiểm tra được đặt ở mức 20% các lô hàng mì ăn liền vào Liên minh.

Trong Quy định này Việt Nam có 04 sản phẩm phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức bao gồm: Ớt chuông, mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt, đậu bắp và quả thanh long, cụ thể như sau:

Tại Phụ lục I: Ớt chuông tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%, Mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt tần suất kiểm tra được đặt ở mức 20%

Tại Phụ lục II: Đậu bắp tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%; quả thanh long là 20%.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/640

Ngày thông báo: 31/05/2023

Nội dung thông báo: Quy định mức MRL mới liên quan đến chất praziquantel trên/trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

‘Praziquantel

Sản phẩm

MRL

Tất cả động vật nhai lại trừ bò, ngựa

Không áp dung

Cá (Cơ và da theo tỷ lệ tự nhiên)

20 μg/kg

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/639

Ngày thông báo: 31/05/2023

Nội dung thông báo: Các quốc gia thành viên EU sẽ rút quy định cho phép sử dụng đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất S-metolachlor. Việc không tiếp tục phê duyệt này dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh Châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

5

Hoa Kỳ

6

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3390

Ngày thông báo: 14/06/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng sedaxane trong hoặc trên hành, củ, phân nhóm 3-07A và rau, bầu bí, nhóm 9.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3387-3389

Ngày thông báo: 30/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về kiến nghị yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3343/Corr.1

Ngày thông báo: 24/5/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã ban hành quy tắc cuối cùng trong Sổ đăng ký Liên bang ngày 20 tháng 7 năm 2022, thiết lập mức cho phép đối với dư lượng spiropidion diệt côn trùng và các chất chuyển hóa của nó trong hoặc trên nhiều mặt hàng do Syngenta Crop Protection, LLC yêu cầu theo Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang ( FIFRA). Tài liệu đó đã vô tình viết sai danh pháp được liệt kê cho định nghĩa dư lượng của chất chuyển hóa spiropidion SYN547305.

6

Đài Loan

6

Bao gồm:

 • 3 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 3 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/616

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Việc sửa đổi nhằm mục đích giảm phạm vi thức ăn cho chó và mèo phải kiểm dịch động vật bằng cách loại trừ các mặt hàng dưới đây. Các văn bản sửa đổi của dự thảo sửa đổi yêu cầu kiểm dịch được đánh dấu bằng màu đỏ và màu xanh lam. Các hạng mục bị loại trừ như sau:

1) Thức ăn cho chó, mèo có thành phần từ bò và được sản xuất bằng quy trình đóng hộp tiệt trùng ở nhiệt độ cao;

2) Thức ăn khô cho chó và mèo được sản xuất bằng quy trình ép đùn ở nhiệt độ cao và được đóng gói nguyên gốc của nhà sản xuất;

3) Thức ăn cho chó, mèo ở dạng viên nang hoặc viên nén và được đựng trong bao bì gốc của nhà sản xuất.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/616

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Quy định này nhằm xóa bỏ các hạng mục xử lý chiếu xạ liên quan đến mục đích phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật và kiểm dịch. Trong tương lai, nó sẽ được tiếp tục dưới sự giám sát của Cục Kiểm tra và kiểm dịch sức khỏe động vật và thực vật, Hội đồng nông nghiệp và thiết lập một tiêu chuẩn quản lý khác.

 1. Thông báo có hiệu lực hoặc thông qua số: G/SPS/N/TPKM/606/Add.1

Ngày thông báo: 08/06/2023

Nội dung thông báo: Đài Loan muốn thông báo rằng "Hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với chiết xuất hạt bông cải xanh (Brassica oleracea var. italica) làm thành phần thực phẩm" theo G/SPS/N/TPKM/ 606 ngày 17 tháng 02 năm 2023, ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực cùng ngày.

 1. Thông báo có hiệu lực hoặc thông qua số: G/SPS/N/TPKM/603/Add.1

Ngày thông báo: 08/06/2023

Nội dung thông báo: Đài Loan thông báo "Hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với Lysozyme thủy phân lòng trắng trứng gà làm thành phần thực phẩm" theo G/SPS/N/TPKM/603 vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 , được ban hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực cùng ngày.

 1. Thông báo có hiệu lực hoặc thông qua số: G/SPS/N/TPKM/602/Add.1

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Đài Loan thông báo rằng "Hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với 2′-fucosyllactose được sản xuất bởi chủng Escherichia coli biến đổi gen K-12 MG1655 INB000846 làm thành phần thực phẩm" theo G/ SPS/N/TPKM/602 ngày 9 tháng 2 năm 2023, được ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực cùng ngày.

7

Trung Quốc

5

Bao gồm:

 • 3 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 2 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực
 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1281

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất tăng cường dinh dưỡng thực phẩm (6S)-5- axit metyltetrahydrofolic, muối glucosamine được điều chế từ axit folic bằng phương pháp metyl hóa, muối hóa, kết tinh và đông khô. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp phát hiện đối với chất tăng cường dinh dưỡng thực phẩm (6S)-5- axit methyltetrahydrofolic, muối glucosamine.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1280

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia thực phẩm polyvinyl alcohol từ phương pháp etylen hoặc phương pháp axetylen.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1279

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm: Phụ gia thực phẩm Nitơ Oxit. Đơn vị chỉ số của "nước /(μL/L)" trong Bảng 2 đã được sửa đổi như sau: "nước /(mL/L)".

 1. Thông báo đã được thông qua hoặc có hiệu lực số: G/SPS/N/CHN/1278/Add.1

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Phiên bản mới của Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu của Trung Quốc được triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu của Trung Quốc thông báo trong G/SPS/N/CHN/1278 đã được sửa đổi một phần. Các đường link của phiên bản mới của Giấy chứng nhận này của Trung Quốc được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 như sau:

https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/CHN/23_09974_00_x.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/CHN/23_09974_01_x.pdf

 1. Thông báo sửa dổi số: G/SPS/N/CHN/1160/Add.1

Ngày thông báo: 01/06/2023

Nội dung thông báo: Thông báo G/SPS/N/CHN/1160 được thông báo vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, tiêu chuẩn sữa bột đã sửa đổi chủ yếu các thuật ngữ và định nghĩa.

8

Thái Lan

4

Bao gồm:

 • 3 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 1 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/662

Ngày thông báo: 20/06/2023

Nội dung thông báo: Bộ Y tế Công cộng Thái Lan (MOPH) đề xuất sửa đổi thông báo của Bộ Y tế liên quan đến “Thực phẩm chức năng” như sau:

Khoản 1. Khoản 5(5) trong thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 293) B.E. 2548 mang tên “Thực phẩm chức năng” ngày 15 tháng 12 B.E. 2548 (2005) sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng nội dung sau:

(5) Loại chưa vitamin hoặc khoáng chất với mức tối đa như quy định trong phụ lục của thông báo này và không được ít hơn 15% liều lượng hàng ngày tham khảo của Thái Lan-THAI RDIs trong thông báo của Bộ Y tế Công cộng có tên "Ghi nhãn dinh dưỡng" cho thực phẩm bổ sung có mục đích cung cấp vitamin hoặc khoáng chất."

Khoản 2. Thực phẩm chức năng chứa vitamin và khoáng chất được phép sử dụng theo Thông báo của Bộ Y tế (Số 293) B.E. 2548 mang tên “Thực phẩm chức năng” ngày 15 tháng 12 B.E. 2548 (2005) trước ngày thông báo này có hiệu lực vẫn có thể được bán nhưng không quá ba năm kể từ ngày thông báo này có hiệu lực.

Khoản 3. Thông báo này có hiệu lực sau 180 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/654

Ngày thông báo: 13/06/2023

Nội dung thông báo: Theo thông báo của Công báo Chính phủ ngày 7 tháng 3 năm 2023, việc tạm dừng nhập khẩu lợn nhà và lợn rừng sống và thân thịt của chúng từ Việt Nam đã hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, WOAH đã báo cáo rằng Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục bùng phát trên địa bàn Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi vào nước này. Theo Đạo luật Dịch tễ Động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu lợn nhà và lợn rừng sống và thân thịt của chúng từ Việt Nam tạm thời bị đình trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2023 trở đi trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/647

Ngày thông báo: 22/05/2023

Nội dung thông báo: Theo thông báo của Công báo Chính phủ ngày 6 tháng 2 năm 2023, việc tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thân thịt gia cầm từ Việt Nam kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 đã hết hiệu lực vào ngày 7 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, WOAH đã báo cáo về sự bùng phát liên tục của vi khuẩn có khả năng gây bệnh cúm gia cầm (HPAI) trên địa bàn Việt Nam. Do đó, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) vào nước này. Theo Đạo luật Dịch tễ Động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu gia cầm sống và thân thịt gia cầm từ Việt Nam bị tạm dừng nhập khẩu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2023 trở đi trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

9

Vương quốc Anh

3

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/37

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Potassium phosphonates và fosetyl-Al là các hoạt chất được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Các hoạt chất này phân hủy trong thực phẩm/thức ăn chăn nuôi tạo ra dư lượng axit photphonic. Các MRL được thiết lập cho hoạt chất fosetyl-Al cũng bao gồm các Potassium phosphonates.

Ban Điều hành Sức khỏe và An toàn đã nhận được đơn yêu cầu thiết lập MRL mới cho fosetyl-Al cho toàn bộ dư lượng từ Potassium phosphonates trên lúa mì, khoai tây và các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Sau khi đánh giá, các MRL mới đã được đưa ra để phù hợp với các quy định của GB đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa Potassium phosphonates.

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ kết quả báo cáo của người tiêu dùng khi tiếp xúc thấp hơn các giá trị tham chiếu độc tính và không có tác động có hại đối với sức khỏe con người. Khi mức dư lượng vượt quá các MRL hiện hành, các MRL mới sẽ được thông qua..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/36

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Cyflufenamid là một hoạt chất đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Ban Điều hành sức khỏe và an toàn đã nhận được đơn kiến nghị đặt MRL mới cho hoa bia. Sau khi đánh giá, một MRL mới đã được giới thiệu để đặt dung sai.

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ kết quả báo cáo của người tiêu dùng khi tiếp xúc thấp hơn các giá trị tham chiếu độc tính và không có tác động có hại đối với sức khỏe con người. Khi mức dư lượng vượt quá các MRL hiện hành, các MRL mới sẽ được thông qua.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/35

Ngày thông báo: 23/05/2023

Nội dung thông báo: Cyantraniliprole là một hoạt chất đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Ban Điều hành Sức khỏe và An toàn đã nhận được đơn kiến nghị thiết lập MRL mới cho cải thảo, cải xoăn, tỏi tây và sữa. Sau khi đánh giá, các MRL mới (được nâng cao) đã được đưa ra để phù hợp với các quy định mới đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật ở Vương quốc Anh. Đối với tỏi tây, hiện có MRL tạm thời (tMRL) là 0,6 mg/kg sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 5 năm 2027. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2027, MRL 0,01* mg/kg sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, khi tMRL hết hạn, MRL mới là 0,3 mg/kg sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2027.

Đối với cải thảo, hiện có MRL tạm thời (tMRL) là 20 mg/kg sẽ hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2027. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2027, MRL 0,01* mg/kg sẽ được áp dụng.

Tuy nhiên, dựa trên đánh giá rủi ro được cập nhật, MRL không còn được thiết lập trên cơ sở tạm thời và sẽ không hết hạn vào ngày 20 tháng 6 năm 2027. MRL tiêu chuẩn ở mức 20 mg/kg hiện đã được áp dụng.

Mức dư lượng phát sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ kết quả báo cáo của người tiêu dùng khi tiếp xúc thấp hơn các giá trị tham chiếu độc tính và không có tác động có hại đối với sức khỏe con người. Vì mức dư lượng vượt quá MRL hiện hành (đối với tỏi tây, MRL mới vượt quá MRL trong tương lai là 0,01* mg/kg khi tMRL hết hạn), nên các MRL mới  hoặc tăng sẽ được áp dụng.

10

Hàn Quốc

2

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/781

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Chỉ định phương án trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bằng cách bổ sung GMP và GFSI (đính kèm mẫu 16 của Quy chế thi hành Luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu).

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/780

Ngày thông báo: 19/06/2023

Nội dung thông báo: Xác định phạm vi các sản phẩm động vật phải đánh giá vệ sinh tại Điều 1-2 Nghị định thực thi Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu như sau: Các sản phẩm thịt hoặc trứng khác, sản phẩm chứa thịt và sản phẩm chứa trứng.

11

Úc

1

Thông báo số: G/SPS/N/AUS/565

Ngày thông báo: 09/06/2023

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp của Úc đã công bố báo cáo cuối cùng về rà soát các rủi ro an toàn sinh học đối với tôm nhập khẩu vào Úc từ tất cả các quốc gia dùng làm thực phẩm và đề xuất các điều kiện nhập khẩu của Úc đối với tôm và các sản phẩm từ tôm.

12

Khác

15

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


FAFBFA68BB524A0B9018A00E90A74C7F.docx

Tin khác