Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/10/2017 

Từ ngày 01-15/10/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 34/45 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của các nước vùng vịnh bao gồm Vương quốc Ả Rập,  BAHRAIN,  KUWAIT, OMAN, QATAR, Vương quốc SAUDI ARABIAYEMEN thông báo số G/SPS/N/ARE/127, G/SPS/N/BHR/172 G/SPS/N/KWT/20, G/SPS/N/OMN/71 G/SPS/N/QAT/75, G/SPS/N/SAU/302 G/SPS/N/YEM/16 về dự thảo qui định kỹ thuật đối với cá phi lê đông lạnh và thông báo số G/SPS/N/ARE/128, G/SPS/N/BHR/173 G/SPS/N/KWT/21, G/SPS/N/OMN/72 G/SPS/N/QAT/76, G/SPS/N/SAU/303 G/SPS/N/YEM/17 về dự thảo qui định kỹ thuật đối với cá đông lạnh;
  • Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/9259, 9260 về dư lượng tồn dư chất Fluoxastrobin trong nhiều mặt hàng và florpyrauxifen-benzyl trong hoặc trên hạt gạo, cá nước ngọt, loài vỏ giáp xác và nhuyễn thể.;
  • Thông báo của Australia  và New  Zealand về việc điều chính mức dư lượng tối đa các hóa chất tồng dư hóa chất nông nghiệp bao gồm Penflufen, Pyraclostrobin, Saflufenacil và Trifloxystrobin trong các sản phẩm thực vật, chất Chlorantraniliprol trong các sản phẩm động vật.


Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


A4C5714614784BBCBCAB30BF87D8334F.doc

Tin khác