Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/11/2017  

Từ ngày 1-15/11/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 7/32 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của Canada số G/SPS/N/CAN/1147 về dự thảo quy định mức dư lượng tối đa chất Clethodim trong các sản phẩm thảo mộc, rau ra vị;
  • Thông báo của Ấn Độ số G/SPS/N/IND/196 về dự thảo kiểm dịch thực vật 18 mặt hàng nhập khẩu vào Ấn Độ.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


208359D059164E89AD77E8C3D476B7C7.doc

Tin khác