Hội thảo nâng cao nhận thức về hiệp định WTO/SPS, một số tiêu chuẩn và quy định của thị trường nhập khẩu 

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về hiệp định WTO/SPS, một số tiêu chuẩn và quy định của thị trường nhập khẩu, Văn phòng SPS Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Hiệp hội các nhà xuất khẩu nông sản Hoa Kỳ và dự án POSMA đã tổ chức hội thảo tại 2 tỉnh, An giang ngày 21,22 tháng 9 năm 2009 và Hòa Bình ngày 25 tháng 9 năm 2009.

Tới tham dự hội thảo Hội thảo tại An Giang có các đại biểu đến từ các sở nông nghiệp, các chi cục thú y, chi cục BVTV, chi cục QLCLNLTS, các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản thủy sản  của các tỉnh từ Cần Thơ đến Cà Mau và các trung tâm vùng .v.v...

Hội thảo diễn ra trong không khí sôi động đã mang lại kiến thức và kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ hiệp định WTO/SPS cho các đại biểu tham dự. Kết thúc hội thảo các đại biểu đã có ý kiến và đánh giá cao về nội dung hội thảo và đề xuất cần tăng cường hơn nữa các khóa đào này cần phổ biến rộng hơn nữa với các doanh nghiệp hộ nuôi trồng là nguồn cung cấp chính sản phẩm.

 

Tài liệu hội thảo

  1. Tổng quan về Hiệp định SPS của WTO (Richard D. While, chuyên gia Hoa Kỳ)
  2. Việc Thực thi nghĩa vụ minh bạch hóa thông tin theo Hiệp định WTO/SPS tại Việt Nam ( Ths. Trần Việt Cường, CV Văn phòng SPS)
  3. Đánh giá rủi ro trong việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu: Ruồi đục quả thanh long và tôm nhập khẩu của Úc (TS Lê Thanh Hòa, Phó giám đốc Văn Phòng SPS)
  4. Vượt qua rào cản SPS của các thị trường nhập khẩu. Các vấn đề chủ yếu và bài học kinh nghiệm: Trường hợp nghiên cứu về thị trường EU ( Ông Nguyễn Tử Cương, Giám đốc trung tâm chuyển giao CN&DV thủy sản Việt Nam)
  5. Các tiêu chuẩn tự nguyện đối với xuất khẩu động vật, thực vật và các sản phẩm từ động thực vật (TS Lê Thanh Hòa, Phó giám đốc Văn Phòng SPS)
  6. Các quy định của APHIS về nhập khẩu động vật, thực vật và các sản phẩm từ động vật, thực vật (Richard D. While, chuyên gia Hoa Kỳ)

Tin khác