Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Difenoconazole, Pesticide Tolerance. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/2978
Ngày thông báo 05/02/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Difenoconazole, Pesticide Tolerance. Final Rule.
Tóm tắt

This  regulation  establishes  tolerances  for  residues  of difenoconazole  in  or  on  multiple  commodities  which  are  identified  and  discussed  later  in this  document.  In  addition,  this  regulation  removes  several  previously  established tolerances that are superseded by this final rule.

Sản phẩm Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B; Cranberry; Fruit, small, vine climbing, except fuzzy kiwifruit, subgroup 13-07F; Guave; Kohlrabi; Papaya; and Vegetable, Brassica, head and stem, group 5-16
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA2978.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng