Thái Lan thông báo tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam 

Ngày 15/9/2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/342 về Lệnh đình chỉ tạm thời nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam để đề phòng sự lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) (xem file thông báo đính kèm).

 

 

Nội dung chính như sau: Theo Công báo của Chính phủ Thái Lan ngày13/02/2020, việc tạm ngừng nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam đã hết hiệu lực vào ngày 13/5/2020. Tuy nhiên, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã thông báo ASF tiếp tục bùng phát tại Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập ASF vào nước này. Theo Đạo luật dịch tễ động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam bị tạm ngừng trong thời hạn 90 ngày sau khi đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan (ngày 05/6/2020).

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan:

1.Xem xét các thông tin liên quan trong thông báo để có giải pháp thích ứng.

2.Thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan thuộc phạm vi điều chỉnh của biện pháp này


E4CA78E5687C49E9B54DFC69FFB9A7E2.pdf

Tin khác