Thông báo của Tổng cục Hải quan nước Công hòa nhân dân Trung Hoa về việc xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 

Việc triển khai về cơ chế phòng ngừa, kiểm soát chung của Quốc Vụ viện và "Luật kiểm dịch và sức khỏe biên giới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" cũng như luật và quy định khác, hiện loại virus SARS-CoV-2 khi lây nhiễm sẽ thuộc diện bệnh truyền nhiễm "Nhóm B, kiểm soát nhóm B” và không còn được đưa vào diện kiểm soát bệnh truyền nhiễm phải cách ly

 

Các vấn đề liên quan được thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 08/01/2023, hủy bỏ việc xét nghiệm axit nucleic đối với cá nhân nhập cảnh, tất cả cá nhân nhập cảnh phải khai báo với hải quan kết quả xét nghiệm axit nucleic phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh. Đối với người nhập cảnh có khai báo sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm dịch theo quy định tại cảng, cửa khẩu, Hải quan sẽ thông quan cho nhập cảnh vào cộng đồng; đối với người nhập cảnh có khai báo sức khỏe bất thường hoặc có các triệu chứng như sốt ... sẽ được phân loại và xử lý tùy tình hình sàng lọc.

2. Các tỉnh (khu tự trị) có liên quan, theo thứ tự phân loại thúc đẩy việc nối lại hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tại các cửa khẩu biên giới một cách có trình tự và ổn định.

3. Từ ngày 08/01/2023, hủy bỏ tất cả các biện pháp giám sát, xét nghiệm axit nucleic phát hiện virus SARS-CoV-2 đối với các mặt hàng thực phẩm bảo quản chuỗi lạnh và hàng hóa không bảo quản lạnh nhập khẩu ở các cảng khẩu.

Thông báo đặc biệt


79E025513A42417F86568A7220659782.docx

Tin khác