Thông báo dự thảo qui định về SPS của thành viên WTO trong tháng 4 năm 2022 

Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo dự thảo quy định về SPS của thành viên WTO có thể ảnh hưởng tới việc xuất khẩu sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam (tài liệu kèm theo).

Các thông báo như sau:

  1. Thông   báo   khẩn   cấp   số: G/SPS/N/THA/525 của Thái Lan

Ngày thông báo: 25/4/2022;

Nội  dung  thông  báo: Lệnh DLD tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm động lực cao (phân loại  H5N1).

  1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/558 của  EU

Ngày thông báo: 25/4/2022;

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định của Ủy ban (EU) No 231/2012 đưa ra các thông số kỹ thuật cho các chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong Phụ lục II và III, Quy định (EC) No 1333/2008 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến sự hiện diện của ethylene oxide trong phụ gia thực phẩm;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 24/6/2022.

  1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3322 của Hoa Kỳ

Ngày thông báo: 04/5/2022;

Nội dung thông báo: Thông báo của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ về việc đã nhận được một số hồ sơ kiến nghị ban đầu đối với thuốc bảo vệ thực vật và yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên nhiều loại hàng khác nhau;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 31/5/2022;

  1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1017 của  Nhật Bản

Ngày thông báo: 09/5/2022;

Nội dung thông báo: Việc sửa đổi Luật Bảo vệ thực vật;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 08/7/2022;

  1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/565 của  EU

Ngày thông báo: 11/5/2022;

Nội dung thông báo: Dự thảo sửa đổi Quy định thực thi (EU) số 540/2011 liên quan đến các điều kiện phê duyệt hoạt chất penflufen và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) số 2018/185;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: Được xác định trong thông báo G/TBT/N/EU/890;

  1. Thông báo số G/SPS/N/EU/566 của EU

Ngày thông báo: 13/5/2022;

Nội dung thông báo: Dự thảo quy định hạ thấp mức tối đa hiện hành đối với arsen vô cơ trong gạo (gạo đã đánh bóng hoặc gạo trắng), hiện đã có mức EU ML được thiết lập theo Quy định (EC) số 1881/2006 và thiết lập mức tối đa mới cho arsen vô cơ trong bột gạo, đồ uống làm từ gạo, cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nước hoa quả, nước hoa quả cô đặc, mật hoa và muối;

Thời hạn cuối cùng nhận góp ý: 12/7/2022;

        Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan góp ý cho dự thảo nêu trên.

         Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn (05 ngày) nhận góp ý của thông báo, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024 37344764, email: spsvietnam@mard.gov.vn


E15F914BEDB0407A9041DE0D477B6907.docx

Tin khác