Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang cập nhật kết quả phê duyệt doanh nghiệp được phép nhập khẩu sản phẩm nông sản thực phẩm vào thị trường Trung Quốc và mã số sản phẩm để doanh nghiệp in bao bì, nhãn mác…..

Doanh nghiệp cập nhật thông tin theo đường link: https://ciferquery.singlewindow.cn/

Để biết thông tin, doanh nghiệp thực hiện tra cứu theo mã số thuế của doanh nghiệp do Việt Nam cấp, như hình ảnh hướng dẫn sau:

  • - Đến ngày 05/11/2023, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1.080.600 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó 2891 mã sản phẩm cho các DN của Việt Nam.

  • - Đến 17h ngày 24/12/2021, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 31988 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó 1045 mã sản phẩm cho các DN của Việt Nam.

  • - Đến 14h ngày 14/02/2022 Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1623 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có 7/9 mã sản phẩm đã được cấp theo đề nghị giải quyết gấp của Văn phòng SPS Việt Nam, chi tiết 07 mã sản phẩm được câp tại đây.

  • - Đến 14h ngày 02/03/2022 Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1776 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam;

  • - Đến 17h ngày 07/03/2022 Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1853 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam;

  • - Đến 16h ngày 15/03/2022 Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1900 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam;

  • - Đến 16h ngày 08/4/2022 Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 1998 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

  • * Lưu ý: Mỗi mã được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc cấp có thể áp dụng cho nhiều sản phẩm tại một nhà máy tùy thuộc vào nhóm mặt hàng.


Tin khác