Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Số/kí hiệu 11/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 29/05/2017
Ngày có hiệu lực 18/07/2017
Người ký Hà Công Tuấn
Trích yếu

Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 229E98B4F39140BB96FB92FCC86321FF.pdf

Văn bản khác: