Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Đã ban hành 74E7EC2B1ED7415EBD3D7F14B7F11754.rar
17/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Đã ban hành CE96DCA203A04BBE83FB0FD8AB75E724.pdf
5272/QĐ-BNN-TCCB 18/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam Đã ban hành F794032BE40E44249C570B87E6CB111C.pdf
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã ban hành 229E98B4F39140BB96FB92FCC86321FF.pdf
1348/QĐ-BNN-TCCB 11/04/2017 Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Đã ban hành EED09A2C3A434E6CB67AF9F42C5DD93D.pdf
99/2005/QĐ-TTG 09/05/2005 QĐ thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam Đã ban hành 79B8D69A4AB640A7BC073C533C2A0B98.pdf