Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
45/2010/TT-BYT 22/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn Đã ban hành AFC102DDEEF5483494020FCE30247236.rar
41/2010/TT-BYT 18/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men Đã ban hành BD7B8AEAA15541C99B34E6D6FFF3EEC3.rar
37/2010/TT-BNNPTNT 25/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản Đã ban hành F41E4B8819A9420FB3DE581174945617.DOC
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật an toàn thực phẩm Đã ban hành 248E00DB7FD1428FBB191B8BB2966F34.DOC
35/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn Đã ban hành 5D2CBD2AA38B4D98A61C4A6A6ADE194E.rar
34/ 2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Đã ban hành 13A4F4539E1F4F53BC6D78EED565FA47.rar
33/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa Đã ban hành 74780BF853F64603B0627E4E49E2C99A.rar
32/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat Đã ban hành 04117415FC354DFDA94A5DDBAECAEC04.rar
31/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột Đã ban hành 03AC5138726A45C08A6F64DADFC5B016.rar
30/2010/TT-BYT 02/06/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng Đã ban hành 1713AEE5A8BE4B7E970D7582D1306C06.rar
28/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid Đã ban hành B3989A572A944AD696CB2454503D7B89.zip
26/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc Đã ban hành 1DA50B4C9FB547CE9FF5149A4893CD3E.zip
25/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp Đã ban hành DA900B1BCFAE4DAC8B0E1D487A877C7C.zip
24/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt Đã ban hành 2109A88E0574439194DEE90B07AE0720.zip
23/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa Đã ban hành 137CC5296AA94556B9DC1E830447AAC1.zip
22/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu Đã ban hành 56B38743E26D440F9A608660D794DDBA.zip
21/2010/TT-BYT 20/05/2010 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Đã ban hành 4CE862DC667244F39626B92774D5164B.zip
25/2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu Đã ban hành 4B8C3C0613CA4105A8128811853BE6F0.zip
09/2010/TT-BNNPTNT 26/02/2010 Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu Đã ban hành 9941D1BBABB148FFB6C4DD6DBA9A6820.doc
05/2010/TT-BNNPTNT 22/01/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường Đã ban hành 6D9129E6D3CD4D25AFB504AFDDB486F9.doc
56/2009/TT-BNNPTNT 07/09/2009 Kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi ra thị trường Đã ban hành E59DE8599DE64169A15273B814DD16B7.pdf
168/QÐ-CN-TACN 04/08/2009 Quyết Định Số:168 /QÐ-CN-TĂCN Về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi   Đã ban hành 1090AD49DC424DA4B180399366F1B820.doc
993/QĐ-TTg 08/07/2009 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 69676A8697DC40789F5455773BF1B38E.zip
34/2009/NQ-QH12 19/06/2009 Nghị quyết của Quốc hội số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 đẩy mạnhnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 07149336DA2048488A14E1C5C3223896.doc
408/QĐ-TTg 31/03/2009 Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 4EABB2601B57433F8C65B9E2630C3E91.zip
44/QÐ-CN-TACN 24/03/2009 Quyết định 44 về việc Chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 0E5CF89922214F55BC4301A1876B7756.doc
06/2009/NĐ-CP 22/01/2009 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá Đã ban hành D4430234CEFA41719E099323A65E45E5.pdf
111 /QĐ-BNN-QLCL 14/01/2009 Quyết định ban hành Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009-2015 Đã ban hành 9835E1E25D964B5A94EEEA1907BA3ECA.doc
4015/QÐ-BNN-CN 17/12/2008 Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản  Đã ban hành 9301E254D1F04F8F8B87D91CB0C478D8.doc
38/2008/QĐ-BYT 11/12/2008 Quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm Đã ban hành 22CB00575F154173AFD3ECA518021DD5.doc
3762/QĐ-BNN-CN 28/11/2008 Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản   Đã ban hành 88F0003715C64EF2BDC38DE98A83BAF6.doc
187 /QĐ-CN-TACN 31/10/2008 Quyết định số 187 /QĐ-CN-TACN ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.  Đã ban hành B014FDD344414F26869A82181FAD8DB2.doc
79/2008/NĐ-CP 18/07/2008 Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 689F027F7A3D46DD82B6820234A1BF70.DOC
46/2007/QDD-BYT 19/12/2007 Quyết định về việc ban hành " Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm Đã ban hành 36433140C5CE485795B6673C0C66EC88.pdf
46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Quyết định về việc ban hành " Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm" Hết hiệu lực D0D8A2334CCF447994489DE971942B49.doc
163/2004/NĐ-CP 07/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 01A7472BDED44123AC0CCF223A22A30F.doc
08/1999/CT-TTg 15/04/1999 Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã ban hành F476746FF5034F9C8CA12BD9D0892DB0.doc
Trang 3 trong 3 << < 1 2 3