Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản Đã ban hành 43B89AEF164C42F19C96EDF80926ECFF.rar
02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành 96A34C6F275945DE944B30818D50FAB1.doc
24/2013/TT-BYT 14/08/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế  Đã ban hành 067825EB70CD481D9AD2B2D2039D4303.pdf
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 01/08/2013 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước” Đã ban hành 328357B962C141F5AA2A5927C22C4B47.pdf
11/2013/TT-BYT 23/05/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  Đã ban hành F3541EBFC41D43B98736802909E628AE.doc
07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế "QCVN 01-132:2013/BNNPTNT" Đã ban hành 67A5E1C0DADA4D02864B137406CADAC9.rar
45/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Đã ban hành 8F203F6C97BF419292D321609B06D3D8.rar
39/2012/TT-BCT 20/12/2012 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 55F33EEF22FA4614B81E09CEAA1B9E6E.rar
30/2012/TT-BYT 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố Đã ban hành 041F039DD1044944B53E713188E28A71.doc
27/2012/TT-BYT 30/11/2012 Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành C502FC67903843C6A7D9791D505CBB90.doc
22/2012/TT-BYT 25/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành E1C067E489284A5B8612D23CB422CD03.doc
21/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành F17E1CB0D5494FED8C3957DA7547DBCD.rar
20/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi Đã ban hành 95A6E59A640B481C81FEEC7B6D946A8F.rar
23/2012/TT-BYT 15/11/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Đã ban hành F4C2CB1B89A84E08AED01E5AB1985524.rar
61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch Đã ban hành 6D06B028A7A64036B28D33DD2268406E.doc
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu Đã ban hành 66BC858DBD1C4B369015B5CC883BB2C5.doc
19/2012/TT-BYT 09/11/2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Đã ban hành 623762F69635426B800288F0774A2966.doc
91/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Đã ban hành A9BBDF9DF30740A4965D15782847E022.rar
57/2012/TT-BNNPTNT 07/11/2012 Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi  Đã ban hành AD73102A13BD4100A08BF6A7CAF2119D.doc
16/2012/TT-BYT 22/10/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm Đã ban hành 7FACC56DE35443CEB0BF0DBEF5D96426.doc
29/2012/TT-BCT 05/10/2012 Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Đã ban hành A35DEBBA92924E60B20244EF07055E22.rar
48/2012/TT-BNNPTNT 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Đã ban hành 4BFE45ABF00F4AEEA5110D168CCAA4B1.doc
15/2012/TT-BYT 12/09/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm Đã ban hành 4E7794835AA649678B6AAFBEF48FA954.doc
41/2012/TT-BNNPTNT 15/08/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành E3C2703F08094B768296B5174230C6C3.rar
34/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Đã ban hành 0AF19DBEA29644509DDD20D39FBAD53D.doc
33/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm Đã ban hành 8ACC8D69F5074D82874F12289DA62BF3.doc
26/2012/TT-BNNPTNT 25/06/2012 Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam  Đã ban hành 11A48F19C3164A06AA4194ADD4611925.rar
23/2012/TT-BNNPTNT 18/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Đã ban hành 08BC0CE4FF8D46748CF367F01B6804BF.doc
07/2012/TT-BYT 15/05/2012 Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm Đã ban hành C459E267933C4834A7FD1DD2B3D7AD56.rar
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm Hết hiệu lực
05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm Đã ban hành 5DF537DFC4424A239AE91C2A4C5DC9EB.rar
02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm Đã ban hành 59225EF1A31D432BB6EAD38DBF3540EC.rar
44/2011/TT-BYT 06/12/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành 8CE7841F1B8E4DA59261EE69F4036A71.rar
66/2011/TT-BNNPTNT 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Hết hiệu lực FD26CA2E470241F18F3DE320C89C0CF9.doc
61/2011/TT-BNNPTNT 12/09/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi   Đã ban hành
34/2011/TT-BYT 30/08/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Đã ban hành E29F50F635F64E5AA5EF1ED2203AC4A8.rar
54/2011/TT-BNNPTNT 03/08/2011 Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối Đã ban hành 2D8D03643F49436F91A5EC7D584865E3.rar
28/2011/TT-BYT 24/06/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Đã ban hành 5D23BBD4ACF0429AB9DA25DE9CE659F8.rar
27/2011/TT-BYT 24/06/2011 Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh  Đã ban hành B4C530FC3FE94D7C9A16835F2E1C5FBA.zip
18/2011/TT-BYT 30/05/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Đã ban hành E087A949E89E4F2AAD063FEB7627288F.rar
17/2011/TT-BYT 17/05/2011 Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm Đã ban hành 622D142E014241A0A6B33CBF158E8015.doc
14/2011/TT-BYT 01/04/2011 Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Đã ban hành 2E3DF026C51A4AE7ADD200665AE53CBE.rar
13/2011/TT-BYT 31/03/2011 Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế Đã ban hành BD5F166BB9AF43D3953A31BBF8CCACDF.doc
03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản Đã ban hành DDBD9D7F43D24646B8418A2F6588F96C.doc
05/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành 232B2C57338F4C0D8A158742AC2C639F.zip
04/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành A8466B3B1A154587A0B583CB30597CBD.zip
03/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh duỡng Đã ban hành 41B314D00D4E41DC8A7B54C73DA5822D.zip
02/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm Đã ban hành BF32808F2D274ACDA1166360B5939E93.pdf
01/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Đã ban hành 7334C17F7CEB4266A62B475A196D7EAA.zip
44/2010/TT-BYT 27/12/2010 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Đã ban hành 027D2CB97B0D4C14B96A5644BC6981EF.rar
Trang 2 trong 3 << < 1 2 3 > >>