Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/6 - 15/6/2019 

Từ ngày 01/6 - 15/6/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/69 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

 Đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/641-651 về dự thảo giới hạn mức dư lượng (MRLs) các hóa chất nông nghiệp;
  • Trung Quốc số G/SPS/N/CHN1146 về thay đổi mức dư lượng tối đa mycotoxins trong thực phẩm.

  Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


598C865703374520998EE46A2A4A5276.doc

Tin khác