Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/8 - 15/8/2019 

Từ ngày 01/8 - 15/8/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/93 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

 Đáng chú ý có dự thảo sau:

Liên minh Châu Âu (EU) số G/SPS/N/EU/342 dự thảo đưa ra các điều kiện kiểm dịch nhập khẩu đối thực vật, sản phẩm thực vật và các đối tượng khác có thể gây rủi ro cho thực vật của Liên minh châu Âu. Theo dự thảo quy định, với mặt hàng gỗ, gỗ răm, mùn cưa và các loại chất thải và phế liệu gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU phải được đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có nguồn gốc từ một khu vực được thành lập bởi tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia tại nước xuất xứ theo các Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật có liên quan, được đề cập trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nêu trong Điều 71 Quy định (EU) số 2016/2031 hoặc

b) Cắt thành mảnh có kích thước dài, rộng không quá 2,5 cm (đối với gỗ răm) hoặc     

c) Được xử lý nhiệt tối thiểu ở mức 560C trong thời gian ít nhất là 30 phút hoặc

d) Xử lý qua một bức xạ ion hóa thích hợp để đạt được liều hấp thụ tối thiểu 1 kGy trong toàn bộ gỗ, được chỉ định trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được đề cập trong Quy định (EU) số 2016/2031.

  Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


D81C10452F5F42C3B8B447F0B31AF1FD.doc

Tin khác