Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/7 - 31/7/2019 

Từ ngày 16/7 - 31/7/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/86 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Đáng chú ý có những dự thảo sau:

         Dự thảo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/660-667 về đổi tiêu chuẩn mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp (RMLs). Bao gồm các loại hóa chất sau: Lancotrione sodium, Acynonapyr, Bromofenofos, 1,3-Dichloropropene, Dithianon, Thiacloprid, Propanil, Amoxicillin.

  Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


333153D9234B425889DA5619107B8A2F.doc

Tin khác