Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/8/2017 

Từ ngày 1-15/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/71 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của Malaysia số G/SPS/N/MYS/40 về điều kiện khẩn cấp tạm thời cho việc nhập khẩu cá rô phi sống vào Malaysia.;
  • Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/525,526, 527 về dự thảo qui định mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp trong sản phẩm nông sản, các hóa chất bao gồm: Fipronil, Buprofezin, EPN;
  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/570 về việc sửa đổi Quy tắc Thi hành Luật Đặc biệt về Kiểm soát An toàn Thực phẩm Nhập khẩu;
  • Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/224 dự thảo về sự của chất acrylamide trong thực phẩm và thiết lập các mức chuẩn như các chỉ số hiệu suất được sử dụng để xác minh hiệu quả của các biện pháp giảm nhẹ;
  • Thông báo của Trung Quốc số G/SPS/N/CHN/1055 về việc dự thảo các quy định về thực hiện Luật An toàn Thực phẩm;
  • Thông báo của Đài Loan số G/SPS/N/TPKM/445 về việc dự thảo Quy chế kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các Sản phẩm liên quan.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


8EFC56BA74D8488382C2B55521DEE802.doc

Tin khác