Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/9/2017 

Từ ngày 16-30/9/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 10/54 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

-          Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2171/add.5 về việc thay đổi đối phạm vi kiểm tra tại các cơ sở giết mổ cá da trơn (bộ cá Siluriformes);

-          Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2957 về dự thảo quy định mức dư lượng thuốc trừ sâu Fluazifop-P-Butyl trong nhiều loại hàng hóa;

-          Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/578 về dự thảo sửa đổi quy định về đánh giá hiệu quả và an toàn đối với dược phẩm thú y.

 

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


86A742FE163A4AA385EC51A8449069D7.doc

Tin khác