Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/8/2017 

Từ ngày 16-31/8/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 16/79 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

-       Thông báo của Indonesia số G/SPS/N/IDN/119, Nghị định số 80 / KEPMEN-KP / 2015 Về phân loại đối tượng kiểm dịch thủy sản, vật trung gian gây bệnh và vùng phát tán dịch bệnh. Trong đó có một số bệnh dịch thủy sản được nêu có liên quan đến sản phẩm của Việt Nam;

-       Thông báo của Ấn Độ số G/SPS/N/IND/194, dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm năm 2017 về dư lượng các hóa chất, độc tố trong thực phẩm.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


DA8262105E5A4D2888DFF84DE28BE018.doc

Tin khác