Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01 - 15/10/2018 

Từ ngày 01 - 15/10/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã tổng hợp được 20/92 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

 Trong đó đáng chú ý có thông báo sau:

Thông báo của Đài Loan Trung Quốc số G/SPS/N/TPKM/471 về dự thảo sửa đổi quy định qui tắc thực thi của Đạo luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật;

Thông báo của Úc số G/SPS/N/ AUS/458 dự thảo phân tích nguy cơ dịch hại cho các loại bọ và các loại vi-rút lây truyền trên trái cây tươi, rau, hoa và lá nhập khẩu;

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/277, về hai dự thảo quy định kiểm soát chính thức các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật làm thực phẩm. Kiểm soát chủ yếu liên quan đến thịt (kiểm tra thịt), nhuyễn thể hai mảnh vỏ, sản phẩm thủy sản, sữa và các sản phẩm từ sữa;

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/278 về ba dự thảo các điều kiện nhập khẩu đối với các mặt hàng có nguồn gốc từ động vật làm thực phẩm.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.
Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


344AE23B464B46A79B9A501FCBE0F1A0.doc

Tin khác