Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 30/09/2018 

Từ ngày 16 - 30/09/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 12/54 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có thông báo sau:

Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/3022, dự thảo về giới hạn mức dư lượng chất Spiromesifen ở mức 0.20 ppm trên cà phê.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.
Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


BC3B2C81B3BF4D8CBCF677E7E974639E.doc

Tin khác