Nhật Bản chính thức cho phép nhập khẩu quả vải của Việt Nam

Bộ Nông lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản vừa gửi thư cho Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản kèm theo quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vải thiều Việt Nam. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2019.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/12 - 15/12/2019

Từ ngày 01/12 - 15/12/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 32/98 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

VN-EAEU FTA sau 3 năm: Niềm tin vào những cơ hội mới

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA) đã đi vào thực thi được 3 năm kể từ khi có hiệu lực. Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng phụ trách Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) Nikishina Veronika đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định (UBHH).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/11 - 30/11/2019

Từ ngày 16/11 - 30/11/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 52/110 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/11 - 15/11/2019

Từ ngày 01/11 - 15/11/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 28/100 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/9 - 30/9/2019

Từ ngày 16/9 - 30/9/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/58 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc

Chiều ngày 13/9/2019, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Phát triển xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/9 - 15/9/2019

Từ ngày 01/9 - 15/9/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 29/58 thông báo dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/8 - 31/8/2019

Từ ngày 16/8 - 31/8/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/64 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây cho đăng toàn văn Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/8 - 15/8/2019

Từ ngày 01/8 - 15/8/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/93 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/7 - 31/7/2019

Từ ngày 16/7 - 31/7/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/86 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Đài Loan ban hành một số nội dung liên quan đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 108/VECO-TV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu thông tin đến quý Cơ quan như sau:

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/7 - 15/7/2019

Từ ngày 01/7 - 15/7/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/80 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Chính phủ Úc thay đổi tên Bộ và điều chỉnh một số quy định xuất nhập khẩu hàng hóa

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo về một số điều chỉnh quan trọng từ phía Úc sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2019 Liên bang Úc vừa qua

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/6 - 30/6/2019

Từ ngày 16/6 - 30/6/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/74 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/6 - 15/6/2019

Từ ngày 01/6 - 15/6/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/69 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 15/5 - 31/5/2019

Từ ngày 16/5 - 31/5/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 24/59 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).
Trang 7 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>