Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/9 - 15/9/2019

Từ ngày 01/9 - 15/9/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 29/58 thông báo dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/8 - 31/8/2019

Từ ngày 16/8 - 31/8/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/64 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây cho đăng toàn văn Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/8 - 15/8/2019

Từ ngày 01/8 - 15/8/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/93 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/7 - 31/7/2019

Từ ngày 16/7 - 31/7/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/86 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Đài Loan ban hành một số nội dung liên quan đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 108/VECO-TV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu thông tin đến quý Cơ quan như sau:

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/7 - 15/7/2019

Từ ngày 01/7 - 15/7/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/80 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Chính phủ Úc thay đổi tên Bộ và điều chỉnh một số quy định xuất nhập khẩu hàng hóa

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo về một số điều chỉnh quan trọng từ phía Úc sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2019 Liên bang Úc vừa qua

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/6 - 30/6/2019

Từ ngày 16/6 - 30/6/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/74 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/6 - 15/6/2019

Từ ngày 01/6 - 15/6/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/69 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 15/5 - 31/5/2019

Từ ngày 16/5 - 31/5/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 24/59 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/5 - 15/5/2019

Từ ngày 01/5 - 15/5/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 37/70 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/4 - 30/4/2019

Từ ngày 16/4 - 30/4/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/47 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/4 - 15/4/2019

Từ ngày 01/4 - 15/4/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/83 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/3 - 31/03/2019

Từ ngày 16/3 - 31/3/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 35/139 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/2 - 15/03/2019

Từ ngày 16/02 - 15/3/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 22/146 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm).

Cộng hòa Honduras dự thảo thủ tục đánh giá dịch vụ chính thức đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Á xuất khẩu các sản phẩm thủy sản

Ngày 06/3/2019, Honduras ra thông báo số G/SPS/N/HND/58 về Dự thảo thủ tục đánh giá dịch vụ chính thức đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Á xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường Honduras. Thời hạn để các nước góp ý kiến cho Dự thảo này đến hết ngày 05/5/2019.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/02/2019

Từ ngày 01 - 15/02/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 33/79 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.
Trang 8 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>