Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Fenhexamid (PMRL2018-40).


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1202
Ngày thông báo 30/08/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Fenhexamid (PMRL2018-40).
Tóm tắt

The  objective  of  the  notified  document  PMRL2018-40  is  to consult on the listed maximum residue limit (MRL) for fenhexamid that has been proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA). 
MRL (ppm)1 Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity
2.0  Eggplants
1ppm = parts per million.

Sản phẩm Pesticide Fenhexamid in or on eggplants (ICS Codes: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1202.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng