Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Resolution 1162, 18 May 2023


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2165
Ngày thông báo 02/06/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Resolution 1162, 18 May 2023
Tóm tắt

This draft resolution is regarded the proposal to amend the monograph of the active ingredient I23 - IPBC of the Monograph List of Active Ingredients for Pesticides, Household Cleaning Products and Wood Preservers, published by Normative Instruction 103 - 19 October 2021 on the Brazilian Official Gazette

Sản phẩm Environment. Health protection. Safety (ICS code(s): 13)
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2165.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 64
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 64