EU sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào EU 

Ngày 26/01/2023, EU chính thức ban hành Quy định (EU)2023/174 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào EU thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) số 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.

Cụ thể, Quy định sửa đổi một số mặt hàng của Việt Nam như sau: Mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt, quả thanh long: tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật là 20%; đậu bắp và ớt chuông thuộc giống Capsicum vẫn duy trì tần suất kiểm tra là 50%. Riêng đậu bắp sản xuất tại Việt Nam bị chuyển từ phụ lục I sang phụ lục II, với yêu cầu chứng thư kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật do phía Việt Nam cấp.

So với Quy định (EU) 2022/913 ngày 30/5/2022, 04 sản phẩm: Mùi tây (parsley), rau mùi (coriander leaves), húng quế (basil), bạc hà (mint) của Việt Nam không còn bị EU áp dụng các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp.

Theo Quy định (EU)2023/174, sản phẩm mì ăn liền của Hàn Quốc và Việt Nam đều chịu tần suất kiểm tra là 20%; đối với ớt chuông của Uganda, Sri Lanka, Dominica và Việt Nam chịu tần suất kiểm tra là 50%.

Định kỳ 6 tháng một lần, Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu (EC) họp để xem xét, đánh giá mức độ vi phạm về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của các quốc gia xuất khẩu vào EU. Sau đó, EU sẽ thông báo những thay đổi trong quy định về các biện pháp kiểm soát.

Chi tiết Quy định (EU)2023/174 file đính kèm.


B465A822AE3C41DE934034BE05DF63CA.pdf

Tin khác