Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 4/2023 

Từ ngày 21/3 - 20/4/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 94 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 66 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

 

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Nhật Bản

23

Bao gồm:

 • 11 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 12 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/JPN/1187-1196

Ngày thông báo: 13/4/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi mức giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp:

Thuốc thú y: Ametoctradin; amisulbrom; flumioxazin; flupyradifurone; mefentrifluconazole; metaldehyde; simeconazole; cefuroxime; dicloxacillin; amprolium.

 1.  Các thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1096/Add.1- G/SPS/N/JPN/1103/Add.1

Ngày thông báo: 31/3/2023

Nội dung thông báo: Các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được đề xuất cho: Acynonapyr; fluxametamide; fenarimol; penthiopyrad; trifloxystrobin; flonicamid; fenpyrazamine  đã được thông qua và công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2023.

2

Hoa Kỳ

9

Bao gồm:

 • 07 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 12 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3378

Ngày thông báo: 19/4/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng deltamethrin trong hoặc trên các mặt hàng nông nghiệp thô, rau, cây họ đậu, đậu, đậu, vỏ khô, trừ đậu tương, phân nhóm 6-22E và rau, đậu, đậu, đậu, vỏ khô, phân nhóm 6-22F.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3377

Ngày thông báo: 19/4/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng ethalfluralin trong hoặc trên nhiều loại cây trồng: cây gai dầu, hạt ở mức 0,05 ppm; hành tây, củ, phân nhóm 3-07A ở mức 0,01 ppm; Cây cỏ ngọt, lá khô ở mức 0,05 ppm, lá tươi ở mức 0,05 ppm; Rau, đậu, đậu, vỏ khô, trừ đậu tương, phân nhóm 6-22E ở mức 0,05 ppm; Rau, đậu, đậu, hạt đậu, đã bóc vỏ khô, phân nhóm 6-22f ở mức 0,05 ppm; và rau, củ và sâu bọ, phân nhóm 1c ở mức 0,01 ppm. ngoài ra, các dung sai sau được loại bỏ nếu không cần thiết: đậu, khô, hạt ở mức 0,05 ppm; hạt đậu, khô, hạt ở mức 0,05 ppm; và khoai tây ở mức 0,01 ppm.

Cuối cùng, EPA sẽ loại bỏ mức cho phép đối với khoai tây ở mức 0,05 ppm, vì mức cho phép đó đã hết hạn vào ngày 28 tháng 1 năm 2021.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3376

Ngày thông báo: 05/4/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập các mức dung sai đối với dư lượng trinexapacethyl trong hoặc trên nhiều mặt hàng:

Mặt hàng

Mức ppm

Cỏ ba lá - thức ăn thô xanh cho nông sản thô

8

Cỏ ba lá - cỏ khô

15

Thịt và mỡ gia súc

0,03

Phụ phẩm gia súc - thịt

0,1

Trứng

0,01

Thịt và mỡ dê

0,03

Phụ phẩm thịt dê

0,1

Phụ phẩm thịt lợn

0,1

Sữa

0,01

Thịt ngựa

0,03

Thịt và mỡ gia cầm

0,01

Phụ phẩm thịt gia cầm

0,1

Thịt và mỡ cừu

0,03

Phụ phẩm thịt cừu

0,1

 

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3375

Ngày thông báo: 05/4/2023

Nội dung thông báo: Quy định này sửa đổi các dung sai hiện có đối với dư lượng fludioxonil trong hoặc trên xoài và đu đủ: lần lượt là 8 ppm và 5 ppm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3374

Ngày thông báo: 03/4/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu này thông báo về việc cơ quan đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về kiến nghị thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau, cụ thể trong đường link:

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-24/html/2023-06112.htm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3372

Ngày thông báo: 24/3/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng azoxystrobin trong hoặc trên xoài, đu đủ và cọ dầu

3

Canada

7

Bao gồm:

 • 04 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 03 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1496

Ngày thông báo: 23/3/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada đề xuất sửa đổi quy định về sức khỏe động vật, Phần XV: Nhận dạng và truy xuất nguồn gốc vật nuôi, liên quan đến các yêu cầu xác định và truy xuất nguồn gốc đối với các loài vật nuôi ở Canada và các yêu cầu nhận dạng đối với xuất nhập khẩu.

Các sửa đổi được đề xuất đối với quy định về sức khỏe động vật sẽ mở rộng phạm vi và cải thiện khả năng tiếp cận, tính kịp thời và chính xác của thông tin nhận dạng và di chuyển động vật, áp dụng các yêu cầu mới cho cả hai loài hiện đang được quản lý (bò rừng bizon, gia súc, cừu và lợn) cũng như các loài được đề xuất (dê và hươu nai) hiện sẽ được quy định. Các bản cập nhật đối với các yêu cầu về nhận dạng và hồ sơ động vật cũng sẽ tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Các sửa đổi sẽ giải quyết các lỗ hổng đã được xác định trong hệ thống truy xuất nguồn gốc vật nuôi hiện tại bằng cách:

− Bổ sung dê và hươu nai nuôi là loài được điều chỉnh;

− Bao gồm các yêu cầu về báo cáo sự di chuyển đối với tất cả các hoạt động trong nước của các loài thuộc diện điều chỉnh;

− Giảm thời gian khai báo thông tin về cơ sở dữ liệu trung tâm từ 30-60 ngày xuống còn 7 ngày đối với tất cả các loài;

− Và yêu cầu dữ liệu vị trí chính xác hơn được báo cáo thông qua các chương trình nhận dạng cơ sở của tỉnh phân bổ số nhận dạng cơ sở cho các địa điểm nông nghiệp.

Bằng cách giải quyết các lỗ hổng trong hệ thống truy xuất nguồn gốc vật nuôi, đề xuất quy định sẽ tăng cường khả năng bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm và cơ sở tài nguyên động vật của Canada và giảm tác động của các sự kiện khác nhau đối với đàn gia súc quốc gia của Canada và nền kinh tế nông nghiệp Canada.

Tuân thủ Bộ luật Sức khỏe Động vật Trên cạn của Tổ chức Thú y Thế giới, Phần 4.1 – Nguyên tắc chung về nhận dạng và truy xuất nguồn gốc động vật sống.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1495

Ngày thông báo: 23/3/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu thông báo PMRL2023-20 là tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với prothioconazole được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,9

Đậu bóc vỏ khô, trừ đậu tương (phân nhóm cây trồng 6-21E); đậu Hà Lan khô nguyên vỏ (nhóm cây trồng 6-21F)2

 

1 ppm = phần triệu

2 MRL hiện được thiết lập là 0,9 ppm cho nhóm cây trồng 6C, ngoại trừ đậu tương sẽ được mở rộng để bao gồm tất cả các mặt hàng trong nhóm cây trồng 6-21E (đậu khô còn vỏ, trừ đậu tương) và nhóm cây trồng 6-21F (đậu khô còn vỏ)

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1494

Ngày thông báo: 23/3/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu thông báo PMRL2023-19 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với mefentrifluconazole được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,15

Rau họ đậu (nhóm cây trồng 6-21), trừ đậu lăng khô và đậu tương khô2

1 ppm = phần triệu

2 MRL hiện được thiết lập là 0,15 ppm cho nhóm cây trồng nhóm 6 (ngoại trừ đậu lăng khô và đậu tương khô) sẽ được mở rộng để bao gồm tất cả các mặt hàng trong nhóm cây trồng 6-21 (ngoại trừ đậu lăng khô và đậu tương khô). Các MRL đã được thiết lập cho đậu lăng khô và đậu tương khô ở mức tương ứng là 2,0 ppm và 0,4 ppm sẽ không thay đổi do hành động PMRL này

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1463/Add.1

Ngày thông báo: 27/03/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu đề xuất về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) đối với florylpicoxamid được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1463 (ngày 7 tháng 11 năm 2022) đã được thông qua vào ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Các MRL đề xuất được thiết lập thông qua mục nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp ngay bên dưới:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,02

Trứng; mỡ, thịt và phụ phẩm thịt của gia súc, dê, ngựa, lợn, gia cầm và cừu; sữa

0,015

Hạt cải dầu (phân nhóm cây trồng 20A) (sửa đổi)

0,01

Đậu khô có vỏ, trừ đậu tương (phân nhóm cây trồng 6-21E); đậu khô bóc vỏ (nhóm cây trồng 6-21F); lúa mì (phân nhóm cây trồng 15-21A); củ cải đường

1 ppm = phần triệu

 

4

EU

5

Bao gồm:05 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/631

Ngày thông báo: 18/04/2023

Nội dung thông báo: Quy định Ủy quyền số (EU) 2022/2292 đặt ra các điều kiện nhập khẩu đối với động làm thực phẩm và một số loại thực phẩm khác. Dự thảo quy định việc liệt kê các cơ sở tham gia xuất khẩu các sản phẩm từ ong và mật ong vào EU là bắt buộc, tùy thuộc vào giai đoạn chuyển tiếp. Một số sửa đổi khác được thực hiện tạo thuận lợi cho thương mại đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/6305

Ngày thông báo: 14/4/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo luật liên quan đến việc xác định tình trạng pháp lý của chất attapulgite như một chất phụ gia thức ăn chăn nuôi trong phạm vi luật pháp của EU về chất phụ gia thức ăn chăn nuôi, Quy định (EC) số 1831/2003. Biện pháp này nhằm mục đích mang lại sự chắc chắn và nhất quán về mặt pháp lý liên quan đến các điều kiện đưa ra thị trường và sử dụng attapulgite theo luật hiện hành.

Đề xuất này cung cấp một giai đoạn chuyển tiếp trong bảy năm để cho phép khai thác thích ứng với trạng thái mới của attapulgite như một chất phụ gia thức ăn chăn nuôi.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/629

Ngày thông báo: 24/3/2023

Nội dung thông báo: Văn bản sửa đổi các thông số kỹ thuật của EU về phụ gia thực phẩm được phép glycerol (E 422), este polyglycerol của axit béo (E 475) và polyglycerol polyricinoleate (E 476) và cho phép mở rộng sử dụng polyglycerol polyricinoleate (E 476) dựa trên các ý kiến khoa học gần đây từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFS). Đối với glycerol (E 422), các thông số kỹ thuật hiện tại được điều chỉnh bằng cách giảm giới hạn tối đa đối với các nguyên tố độc hại (asen, chì, thủy ngân và cadmium), xóa phương pháp nhận dạng dựa trên sự hình thành acrolein trong quá trình gia nhiệt, xóa xét nghiệm về sự có mặt của acrolein, đưa vào giới hạn tối đa cho acrolein và sửa đổi định nghĩa về glycerol (E 422).

Đối với este polyglycerol của axit béo (E 475), các thông số kỹ thuật hiện hành được điều chỉnh bằng cách giảm các giới hạn tối đa đối với các nguyên tố độc hại, đưa vào các giới hạn tối đa đối với tổng 3-monochloropropanediol (3-MCPD) và este của axit béo 3-MCPD (được biểu thị bằng 3-MCPD), este của axit béo glycidyl (được biểu thị bằng glycidol) và axit erucic và sửa đổi định nghĩa về este polyglycerol của axit béo (E 475).

Đối với polyglycerol polyricinoleate (E 476), các thông số kỹ thuật hiện hành được điều chỉnh bằng cách giảm các giới hạn tối đa đối với các nguyên tố độc hại, đưa vào các giới hạn tối đa đối với tổng 3-monochloropropanediol (3-MCPD) và este của axit béo 3-MCPD (được biểu thị là 3-MCPD) và este của axit béo glycidyl (được biểu thị là glycidol) và sửa đổi định nghĩa của polyglycerol polyricinoleate (E 476).

Văn bản cũng cho phép sử dụng polyglycerol polyricinolate (E 476) trong danh mục thực phẩm 03 'Đá ăn được' ở mức tối đa là 4.000 mg/kg và trong danh mục thực phẩm 12.6 'Nước sốt' ở mức tăng tối đa là 8.000 mg/kg đối với nước sốt dạng nhũ tương có hàm lượng chất béo từ 20% trở lên.

Để cho phép quá trình chuyển đổi suôn sẻ, văn bản quy định việc sử dụng phụ gia thực phẩm glycerol (E 422), este polyglycerol của axit béo (E 475) và polyglycerol polyricinolate (E 476) được đưa ra thị trường một cách hợp pháp trước ngày Quy định này có hiệu lực được cho phép trong thời gian chuyển tiếp 6 tháng. Thực phẩm có chứa các chất phụ gia thực phẩm như vậy có thể tiếp tục được đưa ra thị trường trong cùng thời kỳ chuyển tiếp và có thể tiếp tục được bán trên thị trường cho đến ngày chúng hết hạn sử dụng hoặc 'hạn sử dụng'. Phụ gia thực phẩm este polyglycerol của axit béo (E 475) được đưa ra thị trường hợp pháp sau ngày Quy định này có hiệu lực và tuân thủ mức tối đa trung gian đã giảm đối với este của axit béo glycidyl (được biểu thị bằng glycidol) được phép sử dụng cho đến khi không còn sản phẩm trên thị trường và thực phẩm có chứa chất phụ gia thực phẩm đó nên được phép đưa ra thị trường và duy trì trên thị trường cho đến ngày hạn sử dụng tối thiểu hoặc 'hết hạn sử dụng'.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/627

Ngày thông báo: 24/3/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo quy định thực thi về việc phê duyệt hoạt chất dimoxystrobin không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất dimoxystrobin. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với sản phẩm có chứa chất này, sẽ có một quy định riêng biệt đối với MRL và một thông báo riêng theo quy trình SPS.

Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/961.

5

Asean

05

Bao gồm:

 • 05 thông báo về dự thảo lấy ý kiến
 • 02 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

Đáng chú ý có:

Thái Lan

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/634

Ngày thông báo: 27/03/2023

Nội dung thông báo: Quy trình quy định về việc phê duyệt các yêu cầu của cơ sở sản xuất đối với việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã được ban hành theo Đạo luật kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi B.E. 2558 (2015):

1)Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật tại nước xuất khẩu (Đánh giá cơ sở):

(A) Đối với một quốc gia chưa bao giờ xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, bắt buộc phải kiểm tra và phê duyệt cơ sở sản xuất trước khi xuất khẩu;

(B) Đối với quốc gia trước đây đã xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, bắt buộc phải kiểm tra và phê duyệt cơ sở sản xuất trước khi xuất khẩu.

2) Đánh giá hệ thống cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật tại nước xuất khẩu.

Ngoài ra, các loại thức ăn chăn nuôi được quy định trong thông báo của Cục Phát triển Chăn nuôi theo Đạo luật Kiểm soát Chất lượng Thức ăn chăn nuôi B.E. 2558 (2015) phải được cơ sở sản xuất kiểm tra và phê duyệt trước khi xuất khẩu. (Phụ lục I)

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/631

Ngày thông báo: 22/03/2023

Nội dung thông báo: Theo thông báo của Công báo Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2022, việc tạm dừng nhập khẩu lợn rừng và lợn nuôi bao gồm lợn sống và thân thịt của chúng từ Việt Nam kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2022 đã hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, WOAH đã báo cáo rằng dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát trong khu vực của Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi vào nước này. Theo Đạo luật Dịch tễ Động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu lợn nuôi và lợn rừng sống và thân thịt của chúng từ Việt Nam tạm thời bị đình chỉ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan (7 tháng 3 năm 2023)

 •  
 1. Thông báo số: G/SPS/N/SGP/80/Add.1

Ngày thông báo: 18/04/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định thực phẩm (Sửa đổi số Y) 2022 (liên quan đến mức dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm) được thông báo trong G/SPS/N/SGP/80 đã được công bố là Quy định Thực phẩm (Sửa đổi) 2023 vào ngày 17 tháng 4 năm 2023 và sẽ có hiệu lực vào 28 tháng 4 năm 2023.

6

Vương quốc Anh

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/31

Ngày thông báo: 13/4/2023

Nội dung thông báo: Triclopyr là một hoạt chất đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh. Ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động đã nhận được đơn yêu cầu đặt mức dư lượng tồn dư mới cho các sản phẩm khác nhau có nguồn gốc từ động vật.

Mức dư lượng phát sinh trong thức ăn chăn nuôi từ dẫn đến dư lượng trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật làm tăng mức độ phơi nhiễm của người tiêu dùng dưới các giá trị tham chiếu độc tính.

Báo cáo đánh giá/ý kiến hợp lý hỗ trợ các mức dư lượng tồn dư mới và nâng cao hiện có tại liên kết sau:

The evaluation of new MRLs for triclopyr in various products of animal origin (hse.gov.uk)

 1. Thông báo số: G/SPS/N/GBR/30

Ngày thông báo: 11/4/2023

Nội dung thông báo: Sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh đang trong quá trình cập nhật và hợp lý hóa các biện pháp và cơ chế kiểm soát biên giới. Cơ chế Thương mại một cửa mới của Vương quốc Anh và giảm thủ tục pháp lý đối với nhập khẩu, mô hình hoạt động mục tiêu biên giới được đề xuất sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch thực vật mới và hiện đại tại biên giới của Vương quốc Anh. Các biện pháp sẽ được áp dụng đối với những khu vực trên lãnh thổ Vương quốc Anh mà không là các đối tượng tuân theo thỏa thuận đặc biệt. Đặc biệt đối với nhập khẩu động vật sống, sản phẩm mầm, sản phẩm động vật, thực vật và sản phẩm thực vật, cách tiếp cận theo mô hình mới sẽ có ba yếu tố chính sau:

• Cách tiếp cận toàn cầu mới dựa trên rủi ro: Động vật sống, sản phẩm mầm bệnh, sản phẩm có nguồn gốc động vật, phụ phẩm động vật, thực vật và sản phẩm thực vật sẽ được phân loại là rủi ro cao, trung bình hoặc thấp, với các biện pháp kiểm soát được cân nhắc phù hợp đối với rủi ro do cả hàng hóa và nước xuất xứ gây ra;

• Giấy chứng nhận sức khỏe được số hóa và đơn giản hóa: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ được số hóa phù hợp với sự sẵn sàng của các đối tác thương mại của Vương quốc Anh và sẽ triển khai giấy chứng nhận sức khỏe xuất khẩu được số hóa và đơn giản hóa cho các sản phẩm động vật dẫn đến việc sử dụng dữ liệu tự động;

• Niềm tin sử dụng: Các kế hoạch thí điểm với ngành nơi các nhà nhập khẩu được ủy quyền thực vật, sản phẩm thực vật và một số sản phẩm động vật có thể đủ điều kiện để được kiểm soát hợp lý. Để đủ điều kiện, họ sẽ cần cung cấp các đảm bảo nâng cao và bằng chứng rằng họ đang đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.

Sự phát triển của cơ chế thương mại một cửa của Vương quốc Anh sẽ củng cố phương pháp kiểm soát mới này. Điều này sẽ cung cấp một cổng kỹ thuật số duy nhất cho cả nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu để cung cấp dữ liệu cần thiết để giao dịch và xin giấy phép cũng như ủy quyền cho các chương trình thương nhân đáng tin cậy.

7

Hàn Quốc

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/778

Ngày thông báo: 18/04/2023

Nội dung thông báo: Các sửa đổi được đề xuất:

1. Xóa phương pháp sản xuất Protein

2. Sửa đổi tên khoa học dịch chiết Phellinus linteus (Phillinus linteus → Sanghuangporus sanghuang)

3. Bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chất chiết xuất từ quả cọ lùn (Saw palmetto

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/777

Ngày thông báo: 23/02/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu".

Bảng 10 đính kèm (Tiêu chí phân loại thực phẩm nhập khẩu, v.v.) của Quy tắc thực thi Đạo luật đặc biệt sẽ được sửa đổi để loại bỏ “tên sản phẩm” khỏi đoạn 4 (sản phẩm cùng loại của một công ty). Hiện tại, khi một số sản phẩm tương tự của cùng một công ty bị phát hiện là không tuân thủ dựa trên kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm, việc nhập khẩu các sản phẩm đó sắp tới sẽ bị từ chối tại biên giới. Tuy nhiên, sửa đổi này, các sản phẩm thực phẩm chế biến hoặc sản phẩm gia súc chế biến giống nhau từ cùng một công ty được sản xuất vào cùng ngày cũng phải có cùng tên sản phẩm với những sản phẩm không tuân thủ đó để chúng được xác định là không tuân thủ.

8

Trung Quốc

1

Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1278

Ngày thông báo: 14/04/2023

Nội dung thông báo: Trung Quốc cập nhật mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất, mẫu giấy mới này sẽ được sử dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2023

Trong giai đoạn chuyển tiếp (trước ngày 31 tháng 12 năm 2023), cả giấy chứng nhận mới và giấy chứng nhận hiện tại đều có thể được sử dụng.

 

9

Úc

1

Thông báo số: G/SPS/N/AUS/563

Ngày thông báo: 24/03/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất này sửa đổi Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm của Úc, New Zealand để điều chỉnh các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) sau đây đối với các hóa chất nông nghiệp và thú y khác nhau để chúng phù hợp với các quy định quốc gia khác liên quan đến việc sử dụng an toàn và hiệu quả các hóa chất nông nghiệp và thú y:

 • Dodine, fipronil, fluopicolide, indaziflam, inpyrfluxam, ipflufenoquin, mandestrobin, mesotrione, metrafenone, propamocarb, proquinazid, prosulfocarb, pyraclostrobin, sethoxydim và tetraniliprole trong các mặt hàng thực vật cụ thể;

− Fluralaner, indaziflam, inpyrfluxam và ipflufenoquin trong các mặt hàng động vật cụ thể

10

Khác

39

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


F4C7506E461142C1887E31047C73DE1C.docx

Tin khác