Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
18/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi Đã ban hành 3A59A64BD0EF4A31BC1A914FEED6491C.pdf
07/VBHN-BNNPTNT 26/04/2023 Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 824B56FC74FD4F8793B1091552FE4CA6.pdf
01/VBHN-BNNPTNT 06/01/2023 Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi Đã ban hành DFC179D36AE14D8FB4AFAA9DF453051B.pdf
31/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 459D15ED279F4DF6B2F83EAD63C3CA22.pdf
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 2668055FBE4241C5AAE129EAE5F7F4FD.pdf
07/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 17A8074542CA4499A42DA748984A7836.pdf
08/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành E2B842BC57BD4B779990481331F854B4.pdf
12/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTN Đã ban hành FF18E4B5A6F24CEF9E63741121B8E584.pdf
10/2020/TT-BNNPTNT 19/09/2020 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành B9D7B2C5595D422D8D1CCF998B3056F4.rar
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản Đã ban hành 884DB0E96FEF43F4A58CA9E494C291D8.pdf
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Đã ban hành 1FF8C127D4904E18A0EC50A1D52F224B.rar
23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi Đã ban hành 035A91C38F6049C5A39864A2C4D7F1AB.rar
22/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi Đã ban hành F75EE3879D00419D8F3687A1E85F292B.rar
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 5BB153C66CA24001A20C19DB3AE5510D.rar
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Hết hiệu lực A7F96D7ED62D4A56B30786CC37CCAED2.pdf
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Đã ban hành 60B8F33F367B4368801A4758543C338A.rar
36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ NG&PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 124118DD85974779ADFD68664A99CB80.pdf
35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành D888A0D5C483419CB38EE2790F03F310.pdf
13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Thú y Đã ban hành F136CEE0B8B04C4289996D8AEC532A47.pdf
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Đã ban hành 7CB128AD5C464E0E8A2024F7880C0AE2.pdf
26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 1DA6618F02C346D284AEEC7C22093373.rar
25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành 7529AA64437844FFBB9212F60EDAE965.rar
14/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 179DFC1D7DF148E4B8D546E7203E22D3.pdf
35/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị Định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. Đã ban hành 82CA7BB161E34ECD934335A399F1335B.pdf
01/VBHN-BNNPTNT 08/01/2016   Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam Đã ban hành 348F918249514B619FCB4751A1AC7235.doc
79/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT THÚ Y Đã ban hành BFC246BA52FE400A8614F8D03E0D3B6B.pdf
08/2015/TT-BNNPTNT 02/03/2015 Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu  Đã ban hành 0DA5E7EC0FFB4EA5BEBFBE5A610E4B46.doc
17/VBHN-BNNPTNT 25/04/2014 Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm   Đã ban hành EAF5FF8F21E84441B93BB632A381EE3B.doc
15 /VBHN-BNNPTNT 11/04/2014 Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y Đã ban hành BC97D4EC63C3446FA8CBB0D5D69DF43D.rar
13/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 987976AB202D4B53AFDAD7F94B3E96A3.doc
09/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu Đã ban hành 9BD8D98DB1F845C1872A4D7E70F8194A.doc
12/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y   Đã ban hành D38045FEFB9D4157B17DF4BBDFDB1234.doc
14/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm  sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y Đã ban hành 5277AEB5913D4D06A5C71AA1002254C3.doc
10/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y Đã ban hành EF09D07BB0E64188AA1F85E99E2FA660.doc
08/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng Đã ban hành 4A5EDA8436DD47648143E31A5552A913.doc
07/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y Đã ban hành A4F8B41221E8483A9689B38B2416C920.doc
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản Đã ban hành CD8D41FAE942455493D15E791C8C49BA.rar
53/2013/TT-BNNPTNT 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn Đã ban hành 4A427AD854C94E3C959F9A42B626E207.doc
48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 6DAB9C69B8A246F7BC00FC38571174CB.rar
39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013 Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành BFFE726CF5B74B2EA53256B6D820B9FA.rar
31/2013/TT-BNNPTNT 12/06/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống Đã ban hành E74672E2C06D41A8B554DF07E2590CD4.rar
28/2013/TT-BNNPTNT 31/05/2013 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Hết hiệu lực B422BF43494546238E60B67D7C72AA71.rar
18/2013/TT-BNNPTNT 14/03/2013 Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Đã ban hành C0293135C9334954AF743F6A9CCA61C6.doc
08/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 821F517EE9D34FC3B02076CEB654EA4F.rar
09/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 70E304318D5D4F72A1A4C6DF1C573B94.doc
61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch Đã ban hành C983218632E245B7B654C664D9793A67.doc
50/2012/TT-BNNPTNT 08/10/2012 Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Đã ban hành 8FA392883FBF49F99A18836AD9DE3FB9.doc
49/2012/TT-BNNPTNT 26/09/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh” Đã ban hành 8005A7C55B5A48B8A5F2F41548FB287C.doc
47/2012/TT-BNNPTNT 25/09/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường Đã ban hành FCC40AE418DB4E9286115348065E026D.doc
41/2012/TT-BNNPTNT 15/08/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 6C42C2FB468545759E17DF35EC89564A.rar
Trang 1 trong 4 1 2 3 4 > >>