Hiệp định SPS 

08/08/2008
Việc thực thi Hiệp định SPS tại đất nước chúng tôi sẽ rất tốn kém trong khi các nguồn kinh phí lại rất hạn hẹp. Liệu có mang lại hiệu quả kinh tế?

Một khảo sát gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng phí tổn tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế có thể ít hơn dự đoán, và các lợi ích có thể chưa được đánh giá đúng mức vì khó biện pháp đánh giá hơn so với phí tổn.  Bản báo cáo cũng lưu ý các quốc gia đang phát triển áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế vẫn duy trì và cải thiện được việc tiếp cận thị trường các mặt hàng nông sản cũng như đang có lợi thế để tiếp áp dụng tiêu chuẩn.  Phát biểu tại một hội thảo gần đây của WTO một chuyên gia hổ trợ kỹ thuật đã chỉ ra là các quốc gia đôi khi không đánh giá đúng nguồn lực sẵn có để thực thi Hiệp định SPS.  Ví dụ, họ có thể có nhiều người đủ kỹ năng theo yêu cầu, nhưng cần phải tập hợp được họ lại với nhau vào cùng một tổ chức.

3103

Câu hỏi khác