Xuất khẩu nông sản 

12/09/2007
Tôi là nhà xuất khẩu nông sản. Làm thế nào để tôi có thể biết chắc rằng các biện pháp SPS mà tôi áp dụng đối với hàng hóa của mình đáp ứng được các yêu cầu của nước nhập khẩu?

Điều quan trọng là cần phải kiểm tra lại thông qua các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Các cơ quan này là địa chỉ lý tưởng cung cấp cácthông tin về các yêu cầu của họ về kiểm dịch đối vơi hàng nông sản nhập khẩu .  Đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực của ba tổ chức này sẽ là một khởi điểm tốt đẹp.  

3278

Câu hỏi khác