Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Triflumezopyrim; Pesticide Tolerances. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/2963
Ngày thông báo 26/10/2017
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Triflumezopyrim; Pesticide Tolerances. Final Rule.
Tóm tắt

This  regulation  establishes  tolerances  for  residues  of triflumezopyrim in or on rice, grain and rice, hulls.

Sản phẩm Rice, grain and rice, hulls
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA2963.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng