Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Amendment to the Standards and Specifications for Foods.


Mã WTO G/SPS/N/KOR/594
Ngày thông báo 13/04/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Amendment to the Standards and Specifications for Foods.
Tóm tắt

 The proposed amendment seeks to:
1.  Revise the specifications for hygiene indicator bacteria and foodborne pathogens;
2.  Revise and newly establish the specifications for mycotoxins;
3.  Establish  total  acid  content  standard  and  manufacturing/processing  standards  for 'Candies'; and
4.  Revise the maximum residual limits for eggs.

Sản phẩm Food products
Quốc gia Republic of Korea

Tệp đính kèm:
NKOR594.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng