Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Bifenthrin (PMRL2018-39).


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1201
Ngày thông báo 30/08/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Bifenthrin (PMRL2018-39).
Tóm tắt

The  objective  of  the  notified  document  PMRL2018-39  is  to consult  on  the  listed  maximum  residue  limit  (MRL)  for  bifenthrin  that  has  been  proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA). 
MRL (ppm)1 Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity
3.0  Highbush blueberries
1  ppm = parts per million.

Sản phẩm Pesticide bifenthrin in or on highbush blueberries (ICS Codes: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1201.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng