Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The amendment of Enforcement Rule of the Special Act on Imported Food Safety Control.


Mã WTO G/SPS/N/KOR/656
Ngày thông báo 13/08/2019
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The amendment of Enforcement Rule of the Special Act on Imported Food Safety Control.
Tóm tắt

This  notification  is  to  clarify  renewal  procedures  of  Good Importer and Good Foreign Food Facility at the expiration of the period of validity.

Sản phẩm Foods
Quốc gia Republic of Korea

Tệp đính kèm:
NKOR656.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 23
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 23