Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The amendment of Special Act on Safety management of Children's Dietary Lifestyle.


Mã WTO G/SPS/N/KOR/655
Ngày thông báo 13/08/2019
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The amendment of Special Act on Safety management of Children's Dietary Lifestyle.
Tóm tắt

The  Republic  of  Korea  is  proposing  the  amendment  of  the "Special Act on Safety management of Children's Dietary Lifestyle".
It is to prepare the basis for disclosing information by the Minister of Food and Drug Safety about  restriction  on  advertising  of  sales  of  high-calories,  low-nutrient  foods  and  highly caffeinated foods on internet, newspaper, etc.

Sản phẩm Foods
Quốc gia Republic of Korea

Tệp đính kèm:
NKOR655.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 29
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 29