Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular for publishing National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles


Mã WTO G/SPS/N/VNM/112
Ngày thông báo 18/03/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular for publishing National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles
Tóm tắt

For publishing National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

Sản phẩm Plan products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft phytosanitary requi imported_VNN112.pdf
NVNM112.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 59
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 59