Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Colorcon, Inc.; Filing of Color Additive Petition


Mã WTO G/SPS/N/USA/3214
Ngày thông báo 25/11/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Colorcon, Inc.; Filing of Color Additive Petition
Tóm tắt

The Food and Drug Administration (FDA or we) is announcing that we have filed a petition, submitted by Colorcon, Inc., proposing that the color additive regulations be amended to expand the safe use of calcium carbonate to include use in dietary supplement tablets and capsules.

Sản phẩm HS Code(s): 2936; ICS Code(s): 67
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3214.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 46
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 46