Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Ecoflora SAS; Filing of Color Additive Petition


Mã WTO G/SPS/N/USA/3213
Ngày thông báo 25/11/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ecoflora SAS; Filing of Color Additive Petition
Tóm tắt

The Food and Drug Administration (FDA or we) is announcing that we have filed a petition, submitted by Ecoflora SAS, proposing that the color additive regulations be amended to provide for the safe use of jagua (genipin-glycine) blue in various food categories at levels consistent with good manufacturing practice.

Sản phẩm HS Code(s): 1704, 1904, 2007, 2105, 2201, 2202, 0401, 0402, 0403; ICS Code(s): 67
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3213.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 43
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 43