Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional food and Novel food) amendment Regulations, 2020.


Mã WTO G/SPS/N/IND/257
Ngày thông báo 25/11/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional food and Novel food) amendment Regulations, 2020.
Tóm tắt

The Draft Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional food and Novel food) amendment Regulations, 2018 related to revision of List of plant or botanical ingredients, List of food additives for health supplements, List of ingredients as Nutraceuticals, List of strains as probiotics, List of prebiotic compounds, FSDU for sports person, Standards for ingredient (Psyllium husk) and certain other paras.

Sản phẩm Food
Quốc gia India

Tệp đính kèm:
NIND257.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 65
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 65