Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Bromoxynil (PMRL2021-29).


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1409
Ngày thông báo 28/07/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Bromoxynil (PMRL2021-29).
Tóm tắt

The objective of the notified document PMRL2021-29 is to consult on the listed maximum residue limit (MRL) for bromoxynil that has been proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA).

MRL (ppm)1         Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity

0.05                     Annual canarygrass seeds

1ppm = parts per million 

Sản phẩm Pesticide bromoxynil in or on annual canarygrass seeds (ICS Codes: 65.020, 65.100, 67.040, 67.060)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1409.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 48
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 48