Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Pyroxasulfone (PMRL2021-28)


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1408
Ngày thông báo 28/07/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Pyroxasulfone (PMRL2021-28)
Tóm tắt

The objective of the notified document PMRL2021-28 is to consult on the listed maximum residue limits (MRLs) for pyroxasulfone that have been proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA).

MRL (ppm)1

 

Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity

0.7

Peppermint oil, spearmint oil

0.2

Peppermint tops, spearmint tops

0.15

Bulb vegetables (crop group 3-07)

 

1ppm = parts per million

Sản phẩm Pesticide pyroxasulfone in or on various commodities (ICS Codes: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080, 67.200, 67.220)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1408.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 58
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 58