Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Ruminant Meat and Ruminant Meat Products IHS (RUMNPROD.GEN).


Mã WTO G/SPS/N/NZL/658
Ngày thông báo 20/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ruminant Meat and Ruminant Meat Products IHS (RUMNPROD.GEN).
Tóm tắt

Generic import health standard that outlines the minimum requirements that must be met when importing ruminant meat and ruminant meat products into New Zealand. Replaces 35 import health standards.

Sản phẩm Ruminant meat and ruminant meat products
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL658.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 54
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 54