Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021.


Mã WTO G/SPS/N/IND/268
Ngày thông báo 20/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021.
Tóm tắt

These regulations propose to prescribe the process of assessing and certification of vegan foods including their labelling and display requirements. 

Sản phẩm Food products
Quốc gia India

Tệp đính kèm:
NIND268.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 51
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 51