Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021.


Mã WTO G/SPS/N/IND/267
Ngày thông báo 20/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021.
Tóm tắt

These regulations prescribe the specific migration limit of certain substances from packaging material intended to be in contact with articles of food. 

Sản phẩm Packaging materials used for packaging of food products
Quốc gia India

Tệp đính kèm:
NIND267.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 49
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 49