Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Ministerial Decree No. 222/2021.


Mã WTO G/SPS/N/EGY/124
Ngày thông báo 20/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ministerial Decree No. 222/2021.
Tóm tắt

The Ministerial Decree No. 222/2021 gives the producers and importers a six-month transitional period to abide by the Egyptian Standard ES 8335 for "Unrefined Shea Butter".

Sản phẩm Animal and vegetable fats and oils
Quốc gia Egypt

Tệp đính kèm:
NEGY124.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 54
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 54