Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft amendments to § 16 of Regulations relating to plants and measures against pests - March 2021


Mã WTO G/SPS/N/NOR/39
Ngày thông báo 21/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft amendments to § 16 of Regulations relating to plants and measures against pests - March 2021
Tóm tắt

Temporary movements to Norway of consignments of honeybees is forbidden without prior authorisation by the Norwegian Food Safety Authority.

This measure aims to prevent the introduction and spread of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et.al. 

Sản phẩm Honeybees (HS Code: 01 06 41 00)
Quốc gia Norway

Tệp đính kèm:
NNOR39.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 52
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 52